fs2 - functional streams for Scala

Přednáška:   fs2 - functional streams for Scala
Přednášející:   Milan Raulím
Datum a čas: 12. prosince 2016, 18–19:30 hodin
Místo:       FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:107
Jazyk: čeština
Záznam:
avc.fit.cvut.cz (po přihlášení ČVUT údaji)

Přidejte se k nám a sdílejte pozvánku na logo_FB Facebooku a  Twitteru ! #ITvecer

 

Obsah přednášky:

Poskytujete-li v dnešní době jakoukoliv online službu, musíte být schopni efektivně zpracovávat velké množství požadavků od uživatelů a zároveň co nejrychleji poskytnout požadovaný obsah. Knihovna fs2 umožňuje paralelně zpracovávat velké množství informací, kombinovat je s informacemi z externích zdrojů a vyprodukovat výsledná data.
 
Během přednášky si na praktických příkladech představíme knihovnu fs2 a její možnosti proudového a paralelního zpracováni dat, spojováni více zdrojů dat a jejich dynamické alokování. 
 
 
O přednášejících:
Milan Raulím pracuje ve společnosti Spinoco Czech Republic a.s., kde má na starosti vývoj komunikační Aplikace Spinoco v jazyce Scala. Pravidelně se účastní akcí pořádaných „Czech Scala Enthusiasts“, na kterých také přednáší a vede praktická cvičení.
 
 

Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.

 Poslední změna: 21.2.2017, 11:26