Využití big data v podniku

Přednáška:   Využití big data v podniku
Přednášející:   Ing. Martin Drábek (ASSIST - Software Services)
Datum a čas: 27. února 2017, 18–19:30 hodin
Místo:       FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:107
Jazyk: čeština
Záznam:
avc.fit.cvut.cz (po přihlášení ČVUT údaji)

Sdílejte pozvánku na logo_FB Facebook a  Twitteru#ITvecer

 

Obsah přednášky:

BIG DATA je pojem, se kterým je možné se setkat ve velké řadě oborů. Přednáška představuje úvod do tohoto fenoménu, vymezuje ho a provádí jeho základní charakteristiku spolu s náhledem na jeho zpracování v podnikové praxi.
  • Big data v praxi
  • Využití pro tvorbu strategie podniku
  • Definice big dat na základě 3V
  • Způsoby zpracování BD
  • Využití v TaskForce
 
O přednášejícm:
Ing. Martin Drábek je absolvent bakalářského oboru Národní hospodářství na VŠE v Praze a magisterského oboru Projektové řízení inovací v podniku na ČVUT v Praze. Kombinuje znalosti získané studiem rozdílně zaměřených oborů s podnikovou praxí. Podílel se na procesně-optimalizačních projektech v soukromém i veřejném sektoru, zejména pak na projektech zaměřených na zvyšování klientské spokojenosti, nákladovou optimalizaci a strategickou analýzu. V současné době působí jako projektový manažer.
 

Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a širší odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.

 Poslední změna: 6.4.2017, 11:14