The Prague Stringology Conference 2018

Ve dnech 27.–28. srpna se na Fakultě informačních technologií ČVUT uskuteční The Prague Stringology Conference 2018. Program konference se skládá z jedenácti přednášek zahraničních odborníků z oblasti stringologie. Mezi nimi bude i zvaná přednáška Esko Ukkonena z Helsinské univerzity. Přednášet budou také členové výzkumné skupiny The Prague Stringology Club, která celou konferenci organizuje. Konference je placená.

Téma

Mezinárodní konference The Prague Stringology Conference se zabývá stringologií a dalšími příbuznými tématy. Hlavními tématy konference jsou:

  • Algoritmy a datové struktury pro porovnávání vzorů v řetězcích, obrázcích a stromech
  • Kódování a komprese dat
  • Bioinformatika
  • Získávání informací
  • Algoritmy pro zpracování řetězců v databázích
  • Zpracování přirozeného jazyka

Program

V rámci programu konference se uskuteční celkem jedenáct přednášek. Zvanou přednášku „Discovery of regulatory motifs in DNA“ přednese Esko Ukkonen, profesor na Helsinské univerzitě. Můžete se také zúčastnit přednášky od členů výzkumné skupiny The Prague Stringology Club. Ing. Eliška Šestáková, doc. Jan Janoušek a prof. Bořivoj Melichar budou mluvit o „Constrained Approximate Subtree Matching by Finite Automata“.

O akci

Pro účast na konferenci je nutné zaplatit poplatek za konferencizaregistrovat se. Všechny potřebné informace jsou dostupné na webových stránkách konference.

Typ akce
Konference
Organizátor
The Prague Stringology Club – výzkumná skupina Katedry teoretické informatiky
Termín
27.–28. srpna 2018
Místo
Zasedací místnost TH:A-1455, Budova A
Thákurova 7, Praha 6
Jazyk
Angličtina
Web akce
The Prague Stringology Conference 2018

Kontakt

Konference se bude konat v Kampusu Dejvice v prostorách Budovy A – Thákurova 7, Praha 6. Konferenci organizuje výzkumná skupina The Prague Stringology Club. Spolupředsedy organizačního výboru jsou prof. Jan Holub a Ing. Miroslav Balík, Ph.D. Prof. Jan Holub je navíc i spolupředsedou programové komise.

Jan Holub - profile

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

Spolupředseda programové komise a organizačního výboru PSC 2018

Profesor na Katedře teoretické informatiky

Miroslav Balík - profile

Ing. Miroslav Balík, Ph.D.

Spolupředseda organizačního výboru PSC 2018

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
prof. Ing. Jan Holub, PhD., jan.holub@fit.cvut.czSpolupředseda programové komise a organizačního výboru PSC


Poslední změna: 23.8.2018, 13:47