Summer StringMasters Prague 2017

Ve dnech 31. srpna až 2. září se na Fakultě informačních technologií ČVUT uskuteční 31. mezinárodní vědecké setkání Summer StringMasters Prague 2017. Tématem jsou různé stringologické disciplíny. Účast je bezplatná, avšak je nutné se registrovat. Letos proběhlo již šest setkání na univerzitách ve Francii, Jižní Africe, Mauriciu, Kanadě, Polsku a USA.

Téma

Mezinárodní workshop StringMasters se zabývá různými tématy stringologie a jeho cílem je spojit výzkumníky různých úrovní (doktorandy, seniorní vědce a také absolventy). Tématem setkání jsou různé stringologické disciplíny jako indexování, komprese dat, bioinformatika nebo teorie automatů.

Program

Workshop nemá pevně daný program, jde o neformální setkání. Účastníci tvoří spontánně pracovní skupiny, kde se zabývají různými problémy. Očekává se, že účastníci přijdou se zajímavými otázkami a problémy k řešení. Setkání mají obvykle 20–30 účastníků. Na letošní ročník zatím potvrdilo účast jedenáct zahraničních odborníků a také prof. Jan Holub a Ing. Ondřej Guth, Ph.D., z naší fakulty.

O akci

Účast na StringMasters Prague 2017 je bezplatná, avšak je požadována registrace formou e-mailu na jan.holub@fit.cvut.cz, kde účastník uvede své jméno a příslušnost k instituci. Všechny potřebné informace jsou dostupné na webových stránkách akce.

Typ akce
konference
Organizátor
The Prague Stringology Club – výzkumná skupina Katedry teoretické informatiky
Termín
31. srpna – 2. září 2017
Místo
Budova A
Thákurova 7, Praha 6
Jazyk
angličtina
Web akce
Summer StringMaster Prague 2017

Kontakty

Workshop se bude konat v Kampusu Dejvice v prostorách Budovy A – Thákurova 7, Praha 6. Hlavními organizátory jsou prof. Ing  Jan Holub, Ph.D., a Ing. Regina Šmídová, oba z Katedry teoretické informatiky. Prof. Jan Holub je navíc i člen vědecké komise workshopu.

Jan Holub - profile

prof. Ing. Jan Holub, PhD.

Hlavní organizátor StringMasters Prague 2017

Vedoucí vědecko-výzkumné skupiny The Prague Stringology Club

Regina Šmídová - profile

Ing. Regina Šmídová

Organizátorka StringMasters Prague 2017

Sekretářka Katedry teoretické informatiky

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
prof. Ing. Jan Holub, PhD., jan.holub@fit.cvut.czHlavní organizátor StringMasters Prague 2017


Poslední změna: 24.8.2017, 12:50