Archiv přednášek

 • úterý 10. 1. 2012, Prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., Dr. h. c., FJFI ČVUT, Praha, FYZIKA NA NĚMECKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÝCH ZEMÍCH A ČESKÁ FYZIKA ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
 • pátek 9. 12. 2011, 10. SEMINÁŘ O PRAŽSKÉM ORLOJI (Koná se v Modré posluchárně MÚ AV ČR, pátek 15 hod.)
 • úterý 6. 12. 2011, Doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc., FF ZČU, Plzeň, JAK JE SLOŽITÉ SKLÁDÁNÍ Z PAPÍRU, 17. HILBERTŮV PROBLÉM
 • 8. 11. 2011, Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc., Astronomický ústav UK, MFF UK, Praha, DOBOVÝ A DNEŠNÍ POHLED NA ASTRONOMICKÉ PRÁCE MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
 • pátek 14. 10. 2011, 14:00 hodin, Modrá posluchárna MÚ AV ČR, 2. seminář, EINSTEIN A PRAHA (1911-1912)
 • 8. 10. 2011, 15:00, Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc., Astronomický ústav UK, MFF UK: DOBOVÝ A DNEŠNÍ POHLED NA ASTRONOMICKÉ PRÁCE MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 
 • 4. 10. 2011, 15:00, Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., - PO STOPÁCH EUKLEIDOVA ALGORITMU. Seminář se koná v zasedací místnosti děkanátu Fakulty informačních technologií, ČVUT v Praze, Thákurova 9, od 15:00 do 17:00 hodin.
 • 7.6. 2011, 15:00, Ing. Tomás SUK, CSc., UTIA AV ČR, Praha - SYMETRIE. Zasedací místnost budovy Fakulty informačních technologií ČVUT, 4. patro, Kolejní 2, 160 00 Praha 6 (Stanice tramvají: Thákurova od metra Dejvická na trase A).
 • 10.5. 2011, 15:00, RNDr. Kateřina Trlifajová, Ph.D., FIT ČVUT v Praze - NEKONEČNO V MATEMATICE. Seminář se koná v zasedací místnosti ve třetím patře nové budovy ČVUT, kde je umístěn děkanát Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6. Novou budovu najdete ve směru od stanice metra Dejvická za Národní technickou knihovnou vpravo od starší a vyšší budovy architektury.
 • 26.4. 2011, 15:00, Bc. Roman Pipek, HS CAS - OD GENOVÉ EXPRESE K NEURONOVÝM SÍTÍM. ROZPRAVA K EVOLUCI MATEMATICKÉHO MYŠLENÍ. Zasedací místnost budovy Fakulty informačních technologií ČVUT, 4. patro, Kolejní 2, 160 00 Praha 6 (Stanice tramvají: Thákurova od metra Dejvická na trase A)
 • 29.3.2011, 15:00, Ing. Lubomira Balková, Ph.D., FJFI ČVUT v Praze - PAUL Erdös - MUŽ, KTERÝ MILOVAL ČÍSLA. Zasedací místnost budovy Fakulty informačních technologií ČVUT, 4. patro, Kolejní 2, 160 00 Praha 6 (Stanice tramvají: Thákurova od metra Dejvická na trase A)
 • 1.3.2011, 15:00, Ing. Tomáš Kalvoda, FIT ČVUT v Praze - MATEMATIKA a JEJÍ ROLE V KVANTOVÉ MECHANICE. Zasedací místnost budovy Fakulty informačních technologií ČVUT, 4. patro, Kolejní 2, 160 00 Praha 6 (Stanice tramvají: Thákurova od metra Dejvická na trase A)
 • 11.1.2011, 15:00, Ing. Vladimír Novotný, Astronomický ústav MFF UK, Praha - VELIKONOCE A CODEX GIGAS. Zasedací místnost budovy Fakulty informačních technologií, ČVUT, Kolejní 2, 160 00 Praha 6 (Stanice tramvají: Thákurova od metra Dejvická na trase A)
 • 14.12.2010, 15:00, Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., Katedra teoretické informatiky FIT ČVUT, Praha - MATEMATIKA A ASTRONOMIE, PRVNÍ POČÍTAČE VE STŘEDOVĚKU.Zasedací místnost budovy Fakulty informačních technologií, ČVUT, Kolejní 2, 160 00 Praha 6 (Stanice tramvají: Thákurova od metra Dejvická na trase A)
 • 9.11.2010, 15:00, Mgr. Libor Koudela, Ústav matematiky FES, Univerzita Pardubice - REKTIFIKACE KŘIVEK VE VÝVOJI.Zasedací místnost budovy Fakulty informačních technologií, ČVUT, Kolejní 2, 160 00 Praha 6 (Stanice tramvají: Thákurova od metra Dejvická na trase A)
 • 19.10.2010, 15:00, RNDr. Zdislav Šíma, CSc., Astronomický ústav AV ČR, Praha - OLOMOUCKÝ ORLOJ.Zasedací místnost budovy Fakulty informačních technologií, ČVUT, Kolejní 2, 160 00 Praha 6 (Stanice tramvají: Thákurova od metra Dejvická na trase A)
 • 12.10.2010, 15:00, RNDr. Jitka Zichová, Dr., KPMS, MFF UK, Praha - VĚDECKÁ PROROCTVÍ T. N. THIELEHO, DÁNSKÉHO STATISTIKA A ASTRONOMA.Zasedací místnost budovy Fakulty informačních technologií, ČVUT, Kolejní 2, 160 00 Praha 6 (Stanice tramvají: Thákurova od metra Dejvická na trase A)
 • 24.9.2010, 15:00, 5. SEMINÁŘ O PRAŽSKÉM ORLOJI Modrá posluchárna MÚ AV ČR, Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha 1
   


Poslední změna: 23.2.2012, 18:04