Kombinatorické testování a jeho použití

Kombinatorické testování a jeho použití

Řada studií ukázala, že kombinatorické testování může pomoci při odhalení těžko detekovatelných softwarových chyb, které se nepodaří zjistit pomocí testů generovaných s použitím jiných testovacích metod. První část přednášky se zaměří na tradiční black-box kombinatorické testování založené na požadavcích. Pozornost bude věnována především rozboru výsledků a poučení, které vyplynuly ze dvou praktických aplikací, jmenovitě jde o řídicí panel železničního systému a Linux systém. Druhá část přednášky rozšíří koncept kombinatorického testování na white-box zadání založené na znalosti struktury. Bude představeno pokročilé kritérium pokrytí – Combinatorial Decision Coverage – spojené se symbolickým výpočtem, díky němuž lze dosáhnout vysokého pokrytí s malými náklady, které nebudou degradovány možným prohledáváním stavového prostoru. V závěru přednášky bude vysvětleno, jak lze kombinatorické testování použít v metodologii testování IoT (Internet of Things) založené na grafech.

O akci

Vstup je zdarma, registrace není nutná.

Typ akce
Přednáška
Přednášející
Prof. W. Eric Wong
Termín
4. května 2017, 18:00
Místo
posluchárna T9:107, Nová budova ČVUT
Thákurova 9, Praha 6
Jazyk
angličtina
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Veronika Dvořáková, veronika.dvorakova@fit.cvut.cz


Poslední změna: 2.5.2017, 16:43