Prof. Antonín Svoboda

14.10.1907 Praha – 18.5.1980 Portland, Oregon, USA
 
Profesor Svoboda je neodmyslitelně spojen s historií vzniku  počítačů nejen v českém, ale také ve světovém kontextu. Během 2. světové války měl při svém výzkumu v Radiation Laboratory MIT (USA) možnost spolupracovat s osobnostmi jako byli Aiken, von Neumann, Wiener, Shannon atd. a podařilo se mu významně přispět ke konstrukci mechanického analogového počítače, který byl součástí protiletadlového zaměřovacího systému MARK 56. Úspěšné válečné nasazení tohoto systému přineslo Svobodovi v r. 1948 ocenění Naval Ordnance Development Award, ve stejném roce vyšla i jeho kniha Computing Mechanisms and Linkages, která shrnovala dosažené výsledky tehdejšího výzkumu a je považována za první knihu o počítačích vůbec. 
 
Po skončení války se prof. Svoboda vrátil do vlasti, po několika letech se habilitoval na katedře matematiky ČVUT a v r. 1952 se stal vedoucím Ústavu matematických strojů ČSAV. Zde kolem sebe soustředil skupinu talentovaných mladých spolupracovníků, se kterou se mu brzy podařilo dokončit projekt prvního československého reléového počítače SAPO. Koncem 50. let pod hlavičkou Výzkumného ústavu matematických strojů (VÚMS) zahájil prof. Svoboda projekt elektronkového počítače EPOS. Byl však z politických důvodů zbaven vedení ústavu a jeho výzkumná činnost a spolupráce byly stále více omezovány rozhodováním nekompetentních nadřízených. V létě r.1964 emigroval prof. Svoboda se skupinou svých spolupracovníků do USA, kde záhy získal místo profesora Computer Science na University of California v Los Angeles a prožil zde řadu plodných let. 
 
V roce 1999 udělil prezident republiky Václav Havel profesoru Svobodovi in memoriam medaili Za zásluhy 1. stupně. České vysoké učení technické v Praze dosud nenalezlo vhodný způsob, jak se ke svému absolventovi a učiteli přihlásit. Fakulta informačních technologií ČVUT chce zavedením Přednáškového cyklu prof. Svobody přispět k tomu, aby si nová generace informatických absolventů uvědomovala význam této výjimečné osobnosti pro ustavení a rozvoj oboru.
 

Externí odkazy

 Poslední změna: 4.11.2013, 20:21