Státní závěrečné zkoušky bakalářské a magisterské

Termíny odevzdání práce, přihlášení k SZZ a další najdete na http://fit.cvut.cz/fakulta/deska/harmonogram,
další podrobnější informace k SZZ na http://fit.cvut.cz/Informace_k_SZZ.
 

Akademický rok 2017/2018  -  letní semestr  
 
Magisterské státní závěrečné zkoušky  -  11. - 14. 6. 2018
Bakalářské státní závěrečné zkoušky    -  18. - 29. 6. 2018
 
SZZ se konají na FIT-ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 00 Praha 6
v místnostech TH:A-1242, TH:A-1247, TH:A-1342, TH:A-1442
 
 
 
Schválení výjimek pro nehabilitované odborníky do zkušebních komisí BSP a MSP Informatika FIT ČVUT v Praze
(čl. 16, odst. 2, SZŘ ČVUT v Praze) - zápisy ze zasedání VR - http://www.fit.cvut.cz/node/1807.
 Poslední změna: 21.5.2018, 11:43