SDZ 2010-07-27

Zpráva o konání Státní doktorské zkoušky (SDZ) dne 27. 7. 2010

Podle čl. 34 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT vyhlásil proděkan pro vědu a výzkum FIT ČVUT doc. Ing. Róbert Lórencz, CSc. dne 27. července 2010 termín pro konání Státní doktorské zkoušky v doktorském studijním programu Informatika. Místem konání SDZ je zasedací místnost ve 4. patře budovy FIT ČVUT, Kolejní 550/2, Praha 6. Termín úterý 27. 7. 2010 v 10:00 hodin.

Zkušební komise byla děkanem prof. Pvalem Tvrdíkem schválená a jmenovaná v tomto složení:
prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc., FIT ČVUT
doc. Ing. Róbert Lórencz, CSc. - předseda zkušební komise, FIT ČVUT
doc. Ing. Karel Müller, CSc., FIT ČVUT
Ing. Jan Schmidt, PhD., FIT ČVUT
Ing. Jan Trdlička, PhD., FIT ČVUT
Ing. Martin Daněk, PhD., UTIA AV ČR
Ing. Josef Andrýsek, PhD., IceWarp Technology

Přítomni byli dále školitel specialista doktoranda Ing. Michal Valenta, PhD. a za agendu DSP Ing. Adéla Chrastinová, oddělení pro Vědu a výzkum ČVUT FIT.

SDZ skládal doktorand Ing. Jan Vraný. Školitelem doktoranda je doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., školitelem specialistou doktoranda je Ing. Michal Valenta, PhD.

Závěr:
Doktorand zodpověděl všechny otázky. Dále proběhla diskuse nad stavem odborné rozpravy doktoranda.
V závěrečném hlasování prospěl doktorand s vyznamenáním jednomyslně.Poslední změna: 27.7.2010, 13:46