Témata (pracovní verze)

Čestmír Burdík
Školitel: Prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc.
Pracoviště: ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra matematiky
Výzkumná skupina: Mathematical Physics II Group , Algebraic and Combinatorial Methods Group
Osobní stránky: http://www.km.fjfi.cvut.cz/staff/zamestnanec_info.php?id=10
Kontakt: cestmir.burdik@fjfi.cvut.cz , tel.: +42022435 8549 (TÉMATA NEAKTUALIZOVÁNA)

 • Research of new algorithms for quantum computing based on Hopf algebras (quantum groups)
  Výzkum nových algoritmů pro kvantové počítání založených na Hopfových algebrách (kvantových grupách)
 • Group-theoretical approach to entaglement and quantum cryptography
  Grupově teoretický přístup k entaglementu a kvantové kryptografii
 • Quantum computing, Yang-Baxter equations, knots, and Jones polynomials
  Kvantové počítání, Yang-Baxterova rovnice, uzly a Jonesovy polynomyPetr Fišer
Školitel: Ing. Petr Fišer, Ph.D.
Pracoviště: ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií, Katedra číslicového návrhu
Výzkumná skupina: Digital Design Research Group (VLSI)
Osobní stránky: https://users.fit.cvut.cz/~fiserp/
Kontakt: petr.fiser@fit.cvut.cz , tel.: +42022435 9842Michal Haindl
Školitel: Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc., FIAPR
Pracoviště: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Information Theory and Automation
Osobní stránky: http://staff.utia.cas.cz/haindl/PR/mha.html
Kontakt: haindl@utia.cas.cz , tel.: +420 266 052 350
František Hakl
Školitel: Ing. František Hakl, CSc.
Pracoviště: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Computer Science
Výzkumná skupina: Nonlinear Modelling
Osobní stránky: http://www.cs.cas.cz/hakl/
Kontakt: hakl@cs.cas.cz , tel.: +420 266 053 440Martin Holeňa
Školitel: Doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
Pracoviště: AS CR, Institute of Computer Science, Department of Theoretical Computer Science
Výzkumná skupina: Computational Intelligence Group
Osobní stránky: http://www2.cs.cas.cz/~martin/
Kontakt: martin@cs.cas.cz , tel.: +420 266 052 921Jan Holub
Školitel: Doc. Ing. Jan Holub, CSc.
Pracoviště: ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií, Katedra teoretické informatiky (KTI)
Výzkumná skupina: The Prague Stringology Club
Osobní stránky: http://www.stringology.org/~holub/
Kontakt: jan.holub@fit.cvut.cz , tel.: +42022435 9814Jan Janeček
Školitel: Doc. Ing. Jan Janeček, CSc.
Pracoviště: ČVUT v Praze, FIT, Katedra počítačových systémů / FEL, Katedra počítačů
Výzkumná skupina: Distributed Systems
Osobní stránky: http://cs.felk.cvut.cz/webis/people/janecek.html
Kontakt: jan.janecek@fit.cvut.cz , tel.: +42022435 7267 (TÉMATA NEAKTUALIZOVÁNA)

 • Performance characteristics optimization in high-speed networks
  Optimalizace výkonnostních charakteristik ve vysokorychlostních sítích
 • Passive monitoring of high-speed networks
  Pasivní monitorování vysokorychlostních sítíPavel Kordík
Školitel: Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Pracoviště: ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií, Katedra teoretické informatiky (KTI)
Výzkumná skupina: Computational Intelligence Group
Osobní stránky: http://cig.felk.cvut.cz/people/kordik/
Kontakt: pavel.kordik@fit.cvut.cz , tel.: +42022435 9815Hana Kubátová
Školitelka: Doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Pracoviště: ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií, Katedra číslicového návrhu
Výzkumná skupina: Digital Design Research Group (VLSI)
Osobní stránky: http://cs.felk.cvut.cz/webis/people/kubatova.html
Kontakt: hana.kubatova@fit.cvut.cz , tel.: +42022435 9840 (DODAT ANOTACE)

 • New modelling methods of emebedded systems and SoC with respect to their structure, function and dependability
  Nové metody pro modelování vestavných systémů a systémů na čipu s ohledem na jejich strukturu, funkci a spolehlivost
 • Increasing of dependability parameters of digital circuits by FPGA reconfigurations
  Využití rekonfigurace obvodů FPGA pro zvýšení spolehlivosti implementovaných aplikacíPetr Kůrka
Školitel: Prof. RNDr. Petr Kůrka, CSc.
Pracoviště: Charles University in Prague, MFF / Center for Theoretical Study
Výzkumná skupina: Center for Theoretical Study
Osobní stránky: http://www.cts.cuni.cz/~kurka/
Kontakt: kurka@cts.cuni.cz , tel.: +420 221 183 532Věra Kůrková
Školitelka: RNDr. Věra Kůrková, DrSc.
Pracoviště: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Computer Science, Department of Theoretical Computer Science
Osobní stránky: http://www.cs.cas.cz/~vera/
Kontakt: vera@cs.cas.cz , tel.: +420 266 053 231Róbert Lórencz
Školitel: Doc. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Pracoviště: ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií, Katedra počítačových systémů
Výzkumná skupina: The Applied Numerics & Cryptography Group (ANC)
Osobní stránky: http://cs.felk.cvut.cz/webis/people/lorencz.html
Kontakt: robert.lorencz@fit.cvut.cz , tel.: +42022435 9812 (TÉMATA NEAKTUALIZOVÁNA)

 • Hardware implementation of algorithms for cryptography
  Hardwarová implementace algoritmů pro kryptografii
 • Error-free numeric algorithms and their software and hardware implementations
  Bezchybné numerické algoritmy a jejich SW a HW implementace
 • Hardware and software implementation of arithmetic on finite fields
  HW a SW implementace aritmetiky nad konečnými tělesyBořivoj Melichar
Školitel: Prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc.
Pracoviště: ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií, Katedra teoretické informatiky (KTI)
Výzkumná skupina: The Prague Stringology Club
Osobní stránky: http://cs.felk.cvut.cz/webis/people_/melichar.html
Kontakt: borivoj.melichar@fit.cvut.cz , tel.: +42022435 9873 (TÉMATA NEAKTUALIZOVÁNA)

 • Searching in trees
  Vyhledávání ve stromechOndřej Novák
Školitel: Prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.
Pracoviště: ČVUT v Praze, FIT, Katedra číslicového návrhu / TUL, ITE, Ústav informačních tech. a elektroniky
Výzkumná skupina: Digital Design Research Group (VLSI)
Osobní stránky: https://www.ite.tul.cz/ite/index.php/lide/ondrej-novak
Kontakt: ondrej.novak@fit.cvut.cz , tel.: +42022435 9841 (TÉMATA NEAKTUALIZOVÁNA)

 • Design for testability (DFT) of integrated circuits
  Návrh snadno testovatelných integrovaných obvodů
 • Test pattern generation and compression for digital circuits
  Generování a komprese testů číslicových obvodůStefan Ratschan
Školitel: Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan
Pracoviště: ČVUT v Praze, FIT, Katedra číslicového návrhu / Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Computer Science
Osobní stránky: http://www.cs.cas.cz/~ratschan/
Kontakt: stefan.ratschan@fit.cvut.cz , tel: +420 266 052 085Karel Richta
Školitel: Doc. Ing. Karel Richta, CSc.
Pracoviště: ČVUT v Praze, FEL, Katedra počítačů / UK, MFF, Katedra softwarového inženýrství
Výzkumná skupina: Software Engineering Group (SWING)
Osobní stránky: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~richta/
Kontakt: richta@ksi.mff.cuni.czTomáš Skopal
Školitel: Doc. RNDr. Tomáš Skopal, PhD.
Pracoviště: ČVUT v Praze, FIT, Katedra softwarového inženýrství / UK, MFF, Katedra softwarového inženýrství
Výzkumná skupina: Siret Research Group (SRG)
Osobní stránky: http://siret.ms.mff.cuni.cz/skopal/
Kontakt: tomas.skopal@fit.cvut.cz , tel.: +42022435 9861 (TÉMATA NEAKTUALIZOVÁNA)

 • Efficient similarity search in nonmetric spacesMiroslav Skrbek
Školitel: Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Pracoviště: ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií, Katedra počítačových systémů (KPS)
Výzkumná skupina: Computational Intelligence Group
Osobní stránky: http://users.fit.cvut.cz/~skrbek
Kontakt: skrbek@fit.cvut.cz , tel.: +42022435 7668

 • Computational Intelligence: neural networks (standard, complex weights and spiking)
 • Computational Intelligence: neural network implementations in hardware
 • Computational Intelligence: nature inspired algorithms

NB! Due to the capacity reason (5 active Ph.D. students), he does not accept new PhD students now


Pavel Tvrdík
Školitel: Prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
Pracoviště: ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií, Katedra počítačových systémů
Výzkumná skupina: Parallel Computing Group
Osobní stránky: http://pages.cs.wisc.edu/~tvrdik/
Kontakt: pavel.tvrdik@fit.cvut.cz , tel.: +42022435 9810 (TÉMATA NEAKTUALIZOVÁNA)

 • Resource allocation and security in large-scale nondedicated computer clusters
  Přidělování prostředků a bezpečnost v rozsáhlých nededikovaných klastrech počítačů
 • Massively parallel algorithms for linear algebra
  Masivně paralelní algoritmy pro lineární algebruTomáš Vitvar
Školitel: Doc. Ing. Tomáš Vitvar, PhD.
Pracoviště: ČVUT v Praze, FIT, KSI / University of Innsbruck, Institute of Computer Science, Rakousko
Výzkumná skupina: Software Engineering Group (SWING)
Osobní stránky: http://www.vitvar.com/
Kontakt: tomas@vitvar.com (DODAT ANOTACE)

 • Semantic Annotation for Web Services
 • Web Service Discovery using methods of Collective IntelligencePeter Vojtáš
Školitel: Prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Pracoviště: UK, MFF, Katedra softwarového inženýrství
Výzkumná skupina: Web Semantization Research Group (SemWeX)
Osobní stránky: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~vojtas/
Kontakt: peter.vojtas@mff.cuni.cz (TÉMATA NEAKTUALIZOVÁNA)

 • Crawler and repository for semantic web
Poslední změna: 26.11.2010, 14:00