Melichar: Parallel Parsing

Školitel: Prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc.
Kontakt: borivoj.melichar@fit.cvut.cz , tel.: +42022435 9873

Anglický název: Parallel Parsing
Český název: Paralelní syntaktická analýza

Parallel Parsing
Algorithms for parallel parsing has been found for LLP(1,k) and LRP(1,k) context free grammars during a recent research.
The goal of further research is to extend existing algorithms for LLP(q,k) and LRP(q,k) grammars for q > 1.

Paralelní syntaktická analýza
Během dosavadního výzkumu byly vytvořeny algoritmy pro paralelní syntaktickou analýzu LLP(1,k) a LRP(1,k) gramatik.
Úkolem dalšího výzkumu je rozšíření uvedených analyzátorů pro LLP(q,k) a LRP(q,k) gramatiky pro q > 1.Poslední změna: 7.12.2010, 14:26