Melichar: Searching in trees

Školitel: Prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc.
Kontakt: borivoj.melichar@fit.cvut.cz , tel.: +42022435 9873
 

Vyhledávání ve stromech
Přesné a přibližné vyhledávání vzorků ve stromech. Vzhledávání repetic a dalších pravidelností ve stromech.

Searching in trees
Exact and approximate pattern matching in trees. Looking for repetitions and other regularities in trees.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Dagmar Malá, <a href="mailto:Dagmar.Mala@fit.cvut.cz">Dagmar.Mala@fit.cvut.cz</a><br>Bronislava Vávrová, <a href="mailto:Bronislava.Vavrova@fit.cvut.cz">Bronislava.Vavrova@fit.cvut.cz</a>


Poslední změna: 15.11.2011, 16:44