Janeček: Dynamism in distributed applications (DDA)

Školitel: doc. Ing. Jan Janeček, CSc.
Kontakt: janecek@fit.cvut.cz, janecek@fel.cvut.cz, janecek@ksi.mff.cuni.cz

Český název: Dynamika v distribuovaných aplikacích
English name: Dynamism in distributed applications (DDA)

Anotace:
Cílem projektu je vyrovnat se jednak s poziční mobilitou a jednak s výraznější proměnnou vazbou v systémech se sensory, prostřednictvím distribuované aplikace řízenými prvky a přístupovými zařízenimi uživatelů.

Anotation:
The main goal of the project is to solve the problem of increasing changes of the elements' position localities in distributed applications that are including sensors, remotely controlled elements and clients' devices of the users.

 Poslední změna: 14.11.2011, 16:45