Janeček: Effective Support for Distributed Applications with Microcontrollers (ESDAM)

Školitel: doc. Ing. Jan Janeček, CSc.
Kontakt: janecek@fit.cvut.cz, janecek@fel.cvut.cz, janecek@ksi.mff.cuni.cz

English name: Effective Support for Distributed Applications with Microcontrollers (ESDAM)
Český název: Efektivní podpora distribuovaných aplikací s mikropočítači

Anotation:
The goal of the project is to increase effectiveness of the access to servers' data and of the distribution of commands to controlled elements. The solution of the project may start with the results that we have in the area of SOAP based applications with WSDL servers, which generally require rather high power of computation. We developed and published (IEEE and IASTED conferences) based on the group of finite state automata able to work at small microcontrollers. The goal of the current project could be started with development of the solution able to reduce computation power of sensors and controlled elements, and the required communication capacity as well.

Anotace:
Cílem projektu je zefektivnit přístup k datům získaným senzory a k distribuci dat výkonovým prvkům v distribuovaných aplikacích.
Projekt může vyjít z našeho vývoje založeného na technologii SOAP s poměrně vysokými nároky na stranu serverů, kde byl výsledkem nástroj opřený o popis rozhraní ve WSDL vytvořený z rozhraní aplikace, a o jeho převod do formy opírající se o skupinu konečných automatů realizovatelných i na relativně malám mikropočítači. Výsledky SOAP cesty byly námi sice již publikovány na konferencích IEEE a IASTED, současné technologie se však opírají o nové popisy, jako WADL, jejichž začlenění do obdobných řešení může být přínosné.Poslední změna: 12.1.2011, 16:22