Richta: Nástroje pro práci se specifikacemi

Školitel: Doc. Ing. Karel Richta, CSc.
Kontakt: richta@ksi.mff.cuni.cz

Anglický název: Tools for working with specifications
Český název: Nástroje pro práci se specifikacemi

Existuje řada nástrojů pro práci s formálními specifikacemi. Studium, návrh a zkoumání takových nástrojů je předmětem první fáze studia a může být zdrojem nápadů, kde takové nástroje chybí. Návrh řešení pak představuje téma práce, po rozpracování metody pak i výsledkem. Příkladem mohou být nástroje pro transformace různých modelů mezi sebou. Jedná se o transformace pro přechod od abstraktnějších modelů k implementačním, tak i pro reverzní inženýrství, kdy se z fyzického kódu snažíme rekonstruovat chybějící modely vyšších úrovní, případně různé refaktorizace.Poslední změna: 20.10.2010, 14:38