Vojtáš: Technologie usnadňující uživatelův přístup na web

Školitel: Prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Kontakt: peter.vojtas@mff.cuni.cz

Anglický název:
Český názve: Technologie usnadňující uživatelův přístup na web

Anotace:
Cílem je zmapovat současný stav technologií usnadňujících uživateli práci s informacemi na webu. Novým příspěvkem z hlediska výzkumu, vývoje a inovací by měl být návrh, prototyp a experimenty s novým systémem, který integruje stávající a dosahuje synergický efekt lepší kombinaci různých fází učení, adaptace a hodnocení v procesním modelu aplikace.Poslední změna: 22.12.2010, 12:50