Patenty

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Patent udělený v České republice platí 20 let od podání přihlášky a jeho základní účinek spočívá v tom, že bez souhlasu jeho majitele jej nikdo nesmí využívat.

FIT a jeho vědecko-výzkumní zaměstnanci a doktorandi získali již několik patentů. Se žádostí o vypracování a podání patentové přihlášky je možné se obrátit na Patentové středisko ČVUT. A o udělení patentu rozhoduje Úřad průmyslového vlastnictví.

Zařízení pro integrované a distribuované řízení a správu inteligentních budov a bytů

V roce 2017 získali doc. Ing. Jan Janeček, CSc., z Katedry počítačových systémů, a Ing. Jan Kubr patent na zařízení pro integrované a distribuované řízení a správu inteligentních budov a bytů. Předkládané řešení se opírá o komunikaci protokoly IP/PLC a zajišťuje správu a ovládání s využitím kabeláže síťových rozvodů. Majitelem patentu je Fakulta elektrotechnická ČVUT.

Podrobnosti o patentu Zařízení pro integrované a distribuované řízení a správu inteligentních budov a bytů

Systém pro realizaci rozptylovací tabulky

V roce 2017 získali Ing. Matěj Bartík, z Katedry číslicového návrhu, a Dr. Ing. Sven Ubik, ze sdružení CESNET, patent na systém pro realizaci rozptylovací tabulky. Předkládané řešení umožňuje realizovat rozptylovací tabulku, například pro činnost kompresních algoritmů, s rychlou inicializací a současně s malými nároky na systémové prostředky. Majitelem patentu je Fakulta informačních technologií ČVUT a CESNET, z. s. p. o.

Podrobnosti o patentu Systém pro realizaci rozptylovací tabulky

Zapojení pro integrované řízení a správu v sítích služeb inteligentních budov

V roce 2013 získal doc. Ing. Jan Janeček, CSc., patent na zapojení pro integrované řízení a správu v sítích služeb inteligentních budov. Vynález umožňuje propojení systému pro řízení senzorů a ovládacích prvků se systémem počítačové sítě v budově. Současně toto zapojení dovoluje architekturu počítačové sítě využít i pro funkce sběru dat, ovládání, lokálního zpracování stavu nebo lokalizovaného řízení. Majitelem patentu je Fakulta elektrotechnická ČVUT.

Podrobnosti o patentu Zapojení pro integrované řízení a správu v sítích služeb inteligentních budov

Zapojení pro generování multiplikativní inverze nad konečným tělesem GF(p)

V roce 2002 získal doc. Ing. Róbert Lórencz, CSc., patent na zapojení pro generování multiplikativní inverze. Vynález má význam ve kryptografických výpočtech, zejména v kryptografických hardwarových aplikacích a vestavěných systémech, např. v čipových kartách. Majitelem patentu je Fakulta elektrotechnická ČVUT.

Podrobnosti o patentu Zapojení pro generování multiplikativní inverze nad konečným tělesem GF(p)

Zapojenie procesorovej jednotky

V roce 1987 získali Ing. Róbert Lórencz a Ing. Miroslav Morháč, CSc., patent na zapojení speciální procesorové jednotky. Účelem tohoto zapojení je přesné řešení soustavy lineárních rovnic v oblasti zvolené zbytkové třídy. Majitelem patentu je Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied.

Podrobnosti o patentu Zapojenie procesorovej jednotky

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D., stepan.starosta@fit.cvut.czProděkan pro vědu a výzkum


Poslední změna: 18.2.2019, 12:10