Zapojenie procesorovej jednotky

V roce 1987 získali Ing. Róbert Lórencz a Ing. Miroslav Morháč, CSc., patent na zapojení speciální procesorové jednotky. Účelem tohoto zapojení je přesné řešení soustavy lineárních rovnic v oblasti zvolené zbytkové třídy. Majitelem patentu je Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied.

Autor
Ing. Miroslav Morháč, CSc.
Ing. Róbert Lórencz
Přihlašovatel/Majitel
Fyzikálny ústav CEFV SAV, Bratislava
Druh PV
Československý národní patent
Informace ÚPV
Zapojenie procesorovej jednotky
Dokumentace
Patentový spis č. 257 355
Číslo přihlášky
1986-5867
Číslo dokumentu
257 355
Datum podání přihlášky
6. 8. 1986
Datum udělení patentu
30. 12. 1987
Datum publikace patentu
15. 12. 1988

Anotace

Patent - Zapojenie procesorovej jednotkyÚčelom zapojenia procesorovej jednotky je presné riešenie sústavy lineárnych rovníc v oblasti zvolenej zvyškovej triedy. Uvedeného účelu sa dosiahne výpočtom inverznej matice v modulovej aritmetike, ktorý sa vykonáva v aritmetickej jednotke (A) v spolupráci s pamäťovým maticovým polom (M), blokom (I) tvorby modulových inverzných a negovaných čísel a blokom (C) riadiacej logiky. K riešeniu sústavy lineárnych rovníc v obore reálnych čísel je potrebných viacero procesorových jednotiek (P1 až Pm), ktoré pracujú synchrónne v súčinnosti s riadiacou jednotkou (R) a hositeľským počítačom (H). Zapojenie procesorovej jednotky môže nájsť široké uplatnenie pri riešení sústav lineárnych rovníc vo všetkých oblastiach vedy a techniky.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D., stepan.starosta@fit.cvut.czProděkan pro vědu a výzkum


Poslední změna: 25.6.2019, 9:42