Zařízení pro integrované a distribuované řízení a správu inteligentních budov a bytů

V roce 2017 získali doc. Ing. Jan Janeček, CSc., z Katedry počítačových systémů, a Ing. Jan Kubr patent na zařízení pro integrované a distribuované řízení a správu inteligentních budov a bytů. Předkládané řešení se opírá o komunikaci protokoly IP/PLC a zajišťuje správu a ovládání s využitím kabeláže síťových rozvodů. Majitelem patentu je Fakulta elektrotechnická ČVUT.

Autor
doc. Ing. Jan Janeček, CSc.
Ing. Jan Kubr
Přihlašovatel/Majitel
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Druh PV
Český národní patent
Informace ÚPV
Zařízení pro integrované a distribuované řízení a správu inteligentních budov a bytů
Dokumentace
Patentový spis č. 307 094
Číslo přihlášky
2014-260
Číslo dokumentu
307 094
Datum podání přihlášky
15. 4. 2014
Datum udělení patentu
29. 11. 2017
Datum publikace patentu
10. 1. 2018

Anotace

Patent - Zařízení pro integrované a distribuované řízení a správu inteligentních budov a bytůZařízení představuje efektivní řešení sítě služeb inteligentních budov a bytů. Opírá se o komunikaci protokoly IP/PLC a zajišťuje správu a ovládání s využitím kabeláže síťových rozvodů. Centrem zařízení je mikropočítač (1) komunikující s dalšími zařízeními tohoto typu a s Internetem prostřednictvím komunikačního modulu (2) a kmitočtového filtru (3). Modul (4) spínacích prvků ovládá fázový vodič (L) připojených síťových prvků, modul (5) pro měření proudů tekoucích do nulového vodiče (N) poskytuje informace o jejich spotřebě. Modul (6) pro snímání stavu ovládacích prvků dovoluje připojit ovladače, jako jsou vypínače, tlačítka nebo potenciometry kabeláží síťového rozvodu. Zdroj (7) zařízení napájí a jeho akumulátor podporuje základní funkce při výpadcích sítě. Vstupně/výstupní rozhraní (8) dovoluje připojit různé senzory, kamerové snímače, paměťové prvky a bezdrátové moduly. Data je možné zpracovat lokálně, ve spolupráci s dalšími prvky podle návrhu a/nebo distribuovat do Internetu. Převodníkem (9) lze zařízení připojit ke sběrnici RS-485 využívané v sítích standardního řízení budov a bytů.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D., stepan.starosta@fit.cvut.czProděkan pro vědu a výzkum


Poslední změna: 25.6.2019, 9:39