Výměnné programy pro studenty

Program Erasmus

Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Je zaměřen na studenty všech studijních programů i na vysokoškolské pracovníky. Maximální délka studijního pobytu je 12 měsíců.

Stipendium pro cizince na základě bilaterálních mezinárodních smluv o spolupráci v oblasti školství

Stipendium je udělováno na studijní nebo výzkumný pobyt na jedné z českých veřejných vysokých škol o délce od 2 do 10 měsíců v závislosti na dohodě sjednané mezi českou vládou a vládou dané země, která vymezuje i kategorie možných příjemců stipendia. Nominace a složky uchazečů předkládají ministerstvu nebo příslušným českým velvyslanectvím zásadně jen kompetentní úřady/organizace daných zemí. Další možnosti v rámci ČVUT

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc., josef.kolar@fit.cvut.cz


Poslední změna: 20.2.2018, 10:44