Zahraniční styky

Díky rozsáhlé odborné činnosti, účasti na mezinárodních konferencích a projektech a také prostřednictvím studijních či pracovních pobytů v zahraničí se pracovníkům FIT podařilo navázat úzké kontakty s obdobně zaměřenými univerzitními nebo výzkumnými pracovišti zahraničních vysokých škol. Z těchto kontaktů se odvíjí nejen vlastní odborná spolupráce, ale často slouží rovněž jako základ pro vzájemnou výměnu studentů.

S výukou zahraničních studentů, kteří za účelem studia informatických předmětů přicházejí na FIT v hojné míře, mají naši zaměstnanci zkušenosti ze svých původních pracovišť. Účast libovolné vysoké školy na mezinárodní univerzitní spolupráci formou reciproční výměny studentů je vždy podmíněna akreditací a zavedením anglické formy výuky. FIT již má akreditovány anglické verze studia všech tří studijních programů (bakalářského, magisterského i doktorského).

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc., josef.kolar@fit.cvut.cz


Poslední změna: 6.9.2012, 18:32