Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2017

FedCSIS 2017 – logo

Ve dnech 3.–6. září se na Fakultě informačních technologií ČVUT uskuteční Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2017, zkráceně FedCSIS 2017. Součástí programu konference bude také pět klíčových přednášek uznávaných vědců. Mezi nimi bude přednášet i prof. Jan VitekLaboratoře výzkumu programování FIT. Pro účast na FedCSIS 2017 je nutné zaplatit poplatek za konferencizaregistrovat se.

Téma

FedCSIS 2017 je světovou vědeckou konferencí, která se zabývá výzkumem a praxí v informatice a informačních systémech. Konference se skládá z mnoha jednotlivých událostí – konferencí, sympozií, workshopů a speciálních zasedání. Cílem jednotlivých událostí je sdružovat výzkumné pracovníky, odborníky a členy akademických obcí. Ti pak prezentují své nápady nebo diskutují o možných řešeních zavedených nebo vznikajících problémů.

Konference je členěna do několika tematických oblastí ve formě dílčích sympozií a subkonferencí:

Program konference

Kromě jednotlivých tematických oblastí bude na programu konference i pět klíčových přednášek uznávaných vědců. Mezi nimi bude přednášet i prof. Jan VitekLaboratoře výzkumu programování FIT.

Jan Vitek
Data Analysis for the Masses
Zbigniew Michalewicz
When AI meets Big Data
Giancarlo Guizzardi
Carving Reality at its Digital Joints: The Role of Ontology-Driven Conceptual Modeling in Next-Generation Information Systems Engineering
Peter Palensky
Modeling and Simulation of Intelligent Electrical Power Grids
Marjan Mernik
Domain-Specific Languages: A Systematic Mapping Study

O akci

Pro účast na FedCSIS 2017 je nutné zaplatit poplatek za konferencizaregistrovat se. Všechny potřebné informace jsou dostupné na webových stránkách konference.

Kontakty

Konference se bude konat v Kampusu Dejvice v prostorách Nové budovy ČVUT – Thákurova 9, Praha 6. Předsedou tohoto ročníku konference je děkan FIT prof. Pavel Tvrdík. Předsedou organizačního výboru je doc. Jan Janoušek, vedoucí Katedry teoretické informatiky.

Jan Janoušek - profile

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Předseda organizačního výboru FedCSIS 2017

Vedoucí Katedry teoretické informatiky

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., pavel.tvrdik@fit.cvut.czPředseda FedCSIS 2017


Poslední změna: 26.2.2018, 11:47