Vyučující nominovaní na FIŤáka roku 2016/2017

Do kategorie Nejlepší vyučující FIT ankety FIŤák roku 2016/2017 bylo nominováno celkem 14 osob. Hlasovat pro ně můžete do 14. 11. 2017 přes Google formulář. Svůj hlas můžete dát i nominovaným z kategorie Nejlepší student FITNejlepší pracovník FIT.

Miroslav Balík
Za skvělé plnění funkce pedagogického proděkana a dobrou výuku jeho předmětů.
David Bernhauer
Jeden z nejoblíbenějších cvičících na BI-PA1 – látku vykládá jasně, srozumitelně a pochopitelně. Pro studenty také ve svém volném čase připravuje on-line stream, ve kterém podrobně vysvětluje látku, která se probírá ve výuce. Účastnil se také akce Hello FIT!, kde nováčky uvedl do problematiky programování a algoritmizace.
Daniel Dombek
Vynikající přednášení BI-LIN. K tomu se nadstandardně věnuje studentům na Facebooku, kde odpovídá na všechny otázky.
Petr Hodač
„Hody“ je velmi obětavý cvičící, který je vždy ochotný studentům pomoci. Pro studenty BI-PS1 připravuje každý rok v rámci konference LinuxDays workshop, kde se mohou se shellem seznámit. Dále před jednotlivými testy pořádá opakování, ať už v posluchárně nebo přes stream. Organizuje konference LinuxDays a InstallFest, založil akci Technokrati (na kterou navazuje akce Hello FIT!), která pomáhala novým studentům FITu.
Jiří Hunka
Za odevzdávací a zkoušecí systém na portálu https://dbs.fit.cvut.cz.
Roman Jelínek
Za skvělý přístup na cvičeních z předmětu BI-PA1, jehož látku ochotně a srozumitelně vysvětlí.
Tomáš Kalvoda
Opravdu mu záleží na úspěchu studentů. Věnuje hodně volného času, aby materiály byly co nejkvalitnější, aby studenti měli co nejlepší možnosti pro učení. Sám reaguje a pomáhá i po pracovní době (aktivní na sociálních sítích apod.). Žádný z přednášejících KAM nedokázal u přednášek matematického předmětu tak udržet pozornost posluchačů.
Karel Klouda
Za dobré vedení Katedry aplikované matematiky, která se svým přístupem opravdu snaží, aby pro studenty nebyla matematika utrpením. MAtematika je díky němu RAdoST.
Zdeněk Kučera
Předmět BI-PAI, od kterého jsem očekával jen absolutní nudu, pan Kučera velice dobře zpracoval a velice dobře přednáší.
Ivo Petr
Cvičící BI-ZMA, který látku srozumitelně vysvětlí i ne úplně nejbystřejším jedincům.
Jiřina Scholtzová
Skvěle stará o ostatní vyučující a na fakultě dělá mnoho věcí navíc, které by dělat nemusela.
Klára Schovánková
Jedna z nejlepších cvičících předmětů BI-PA1, BI-PA2 a BI-AAG, kde umí látku podat jednoduše a srozumitelně. Ve volném čase pomáhá studentům skrz sociální sítě i osobně.
Eliška Šestáková
Eliška je pozitivní člověk, který toho mnoho naučí. Cvičení z BI-AAG s ní byly opravdu skvělé a i díky jejímu přístupu mnoho studentů tento předmět zvládlo.
Pavel Tvrdík
Za vedení fakulty po dobu 8 let, které vedlo k jejímu dobrému rozvoji a úspěchům celku i jednotlivců. Za jeho „tvrdé“ ale férové výukové metody.
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Milan Kurka, kurkamil@fit.cvut.czHlavní organizátor FIŤáka roku


Poslední změna: 16.1.2019, 11:00