Letní kurz Introduction to Computer Science

Letní kurz Introduction to Computer Science

Kurz Introduction to Computer Science je unikátní letní kurz určený pro studenty středních škol. Dává jim jedinečnou možnost naučit se základům programování zábavnou formou. Kurz probíhá pod vedením profesorů a studentských lektorů ze Stanford University a z FIT. Probíranými tématy jsou programovací jazyk Karel a úvod do programování v jazyce Java. Obsah kurzu odpovídá prvním čtyřem týdnům vysoce úspěšného předmětu CS106A na Stanford University.

Současný ročník

ICS - studenti
Účastníci minulého ročníku

Ve spolupráci se Stanford University pořádáme 6.–17. července intenzivní 14denní kurz programování. Kurz určený středoškolákům s názvem Introduction to Computer Science je jedinou takovou akcí v Evropě. Cílem je vzbudit u studentů zájem o programování a naučit je základy zábavnou formou. Výuka bude probíhat na naší fakultě a povedou ji profesoři a studentští lektoři z obou institucí. Kurz bude v anglickém jazyce a přihlášky je možné podávat od 1. března do 22. května.

Minulé ročníky

Na Fakultě informačních technologií proběhl v roce 2018 první ročník tohoto jedinečného kurzu. Předmět CS106A se učí již přes 20 let na různých univerzitách po světě a je výsledkem interakce desítek učitelů a více než 10 000 jeho absolventů. Díky němu se jen na Stanford University naučí základy programování přibližně 1 600 studentů každý rok.

Introduction to Computer Science 2019
Naše fakulta ve spolupráci se Stanford University pořádala ve dnech 8.–19. července 2019 intenzivní 14denní letní kurz programování. Cílem kurzu bylo vzbudit u studentů středních škol zájem o programování tím, že se naučí jeho základy zábavnou formou. Výuka probíhala na naší fakultě pod vedením profesorů a studentských lektorů ze Stanford University i z FIT. Kurz byl veden v anglickém jazyce.
Introduction to Computer Science 2018
Naše fakulta ve spolupráci se Stanford University pořádala ve dnech 9.–20. července 2018 intenzivní 14denní letní kurz programování. Cílem kurzu bylo vzbudit u studentů středních škol zájem o programování tím, že se naučí jeho základy zábavnou formou. Výuka probíhala na naší fakultě pod vedením profesorů a studentských lektorů ze Stanford University i z FIT. Kurz byl veden v anglickém jazyce.

Kontakt

Letní intenzivní kurz se koná v prostorách Fakulty informačních technologií ČVUT – Thákurova 9, Praha 6. V případě dotazů můžete kontaktovat proděkana pro vnější vztahy doc. Josefa Koláře.

Josef Kolář - profile

doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.

Proděkan pro vnější vztahy

Docent na Katedře teoretické informatiky

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc., josef.kolar@fit.cvut.czProděkan pro vnější vztahy


Poslední změna: 19.2.2020, 11:20