Agilní metody a řízení projektů

Přednáška: Agilní metody a řízení projektů
Přednášející: Ing. Zuzana Šochová, MBA
Managing Director firmy Lotofidea
Datum a čas: 18. října 2010, 18–20 hodin
Místo: Učebna 103, Fakulta informačních technologií ČVUT, Kolejní 550/2, Praha 6
Jazyk: Čeština

 

Anotace přednášky: Přestože úspěšnost IT projektů se v posledních letech stále zlepšuje, prostor pro vylepšení je stále velký. Kolikrát se vám stalo, že projekt skončil později, než jste očekávali, významně překročil budget, anebo vůbec neodpovídal vašim požadavkům? Bohužel takto končí stále přibližně 60 % IT projektů. Podíváme-li se blíže na uvedené důvody neúspěchu, zjistíme, že klasické metody řízení softwarových projektů selhávají na přílišné složitosti systémů, špatně definovaných požadavcích a jejich časté změně ze strany zákazníka, či nepochopení ze strany softwarové firmy. Mezi další uvedené důvody patří nejasné business cíle, nízká podpora managementu, malá škálovatelnost, či nezkušenost projektových manažerů. Agilní metody se zaměřují právě na výše zmíněné aspekty a minimalizují jejich negativní vliv. Prezentace se zaměří na osvětlení základních principů agilních metod, zkušenost s jejich nasazováním v různých prostředích, a závislostí na kultuře.

 

Anotace přednášejícího: Zuzana Šáchová vystudovala MBA na Sheffiled Hallam University. Více než 10 let se pohybuje v oblasti ICT, kde pracovala na různých úrovních od pozice SW vývojáře až po ředitele zodpovědného za řízení velkých SW projektů. V posledních 5 letech se specializuje se na Agilní metody a nové způsoby organizace práce. Přednáší na mezinárodních konferencích a přispívá do časopisů. Založila společnost pro agilní metody Agilní Konsorcium.cz, které pořádá pravidelná setkání agilní komunity v ČR, kurzy, workshopy a konference.Poslední změna: 28.1.2019, 14:45