Bezpečnost webových aplikací

Přednáška: Bezpečnost webových aplikací
Přednášející: Ing. Dan Ohnesorg
předseda Českého sdružení uživatelů OS Linux
Datum a čas: 1. listopadu 2010, 18–20 hodin
Místo: Učebna 103, Fakulta informačních technologií ČVUT, Kolejní 550/2, Praha 6
Jazyk: Čeština

 

Anotace přednášky: „Napsat webovou aplikaci je snadné. Ještě snazší je napsat ji špatně a způsobit svým uživatelům rozličné obtíže.“ Přednáška nastíní principy bezpečného programování. Upozorní na typické bezpečnostní problémy, kterými trpí webové aplikace. Rozebere způsoby validace vstupních dat, možnosti ochrany hesel uživatelů, výhody použití SSL a DNSsec technologií a magické zkratky jako XSS, SQLi či CSRF.

 

Anotace přednášejícího: Dan Ohnesorg je absolventem ČVUT. Dlouhodobě se zabývá bezpečností a zdravotnickou informatikou. Je spolumajitelem a jednatelem firmy AdminIT, která se specializuje na správu linuxových serverů a zabezpečení sítí všeobecně. Nyní je i předsedou Českého sdružení uživatelů operačního systému Linux a tajemníkem Českého národního fóra pro eHealth.Poslední změna: 28.1.2019, 14:47