Ochrana soukromí a osobních údajů

Přednáška: Ochrana soukromí a osobních údajů
Přednášející: RNDr. Karel Neuwirt
Komisař Rady Evropy pro ochranu dat a konzultant
Datum a čas: 29. listopadu 2010, 18–20 hodin
Místo: Učebna 103, Fakulta informačních technologií ČVUT, Kolejní 550/2, Praha 6
Jazyk: Čeština

 

Anotace přednášky: Ochrana soukromí a osobních údajů je konfrontována nejen s opatřeními v boji proti terorismu či organizované trestné činnosti, ale také s používáním moderních technologií v běžném životě jednotlivce. Dokáží si lidé ještě vážit soukromí, když o sobě zveřejňují nejintimnější informace na sociálních sítích, když jsou lhostejní ke stále podrobnějšímu sledování jejich soukromého života? Je nutné dále zpřísnit pravidla pro nakládání s osobními údaji osob nebo by se od regulací mělo ustupovat? Stojí lidé ještě o to, aby se jejich osobní informace chránily? V přednášce o ochraně osobních údajů se budeme povídat o chystaných úpravách evropské směrnice a o očekávaném vývoji v této oblasti a také o smyslu regulace sběru a zpracovávání osobních informací v České republice a v EU.

 

Vstupní předpoklady: K účasti na semináři se nevyžadují žádné zvláštní předpoklady. Všeobecný přehled principů ochrany osobních údajů, případně povědomí o zákoně o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.), případně orientace v rizicích moderních technologií na soukromí jednotlivců, umožní posluchačům zapojit se do diskuse o této problematice.

 

Anotace přednášejícího: Karel Neuwirt je bývalý předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, v současné době působí jako konzultant pro tuto problematiku. Dlouhou dobu působí v Radě Evropy a je současným komisařem pro ochranu dat v této instituci. Pomáhal se zaváděním právních režimů ochrany dat v Makedonii a v Albánii.

 

Záznam přednášky naleznete ve videoarchivu AVC.Poslední změna: 20.8.2019, 11:18