Filosofické základy softwarového inženýrství

Přednáška: Filosofické základy softwarového inženýrství
Přednášející: Ing. Ivan Ryant
Učitel ČVUT FIT a Gymnázia Ústavní
Datum a čas: 29. března 2010, 18–20 hodin
Místo: Učebna 103, Fakulta informačních technologií ČVUT, Kolejní 550/2, Praha 6
Jazyk: Čeština

 

Anotace přednášky:
Každá oblast myšlení a každý obor lidské praxe je spoután mezemi obecně uznávaných principů, zřejmých pravd, paradigmat a myšlenkových rámců, konvencí osvědčených letitou zkušeností, metodickými pokyny, zásadami profesní etiky a nedotknutelnými hodnotami. V době krizí musí být některé z těchto limitů prolomeny. Softwarové inženýrství mělo být odpovědí na softwarovou krizi, ale přináší nám spíš stále nějaké nové rámce a pravidla, než že by odstraňovalo zbytečná omezení a vedlo k řešení krize. Co pak ale jsou skutečné základy a opravdové hodnoty, a co může být bez lítosti smeteno pryč?

Je jen jediný vědecký obor, který neustále pochybuje o každém svém prekonceptu, paradigmatu a hodnotě – a to je filosofie. Díky tomuto neúnavnému kritickému úsilí je filosofie disciplínou, která vytváří nová paradigmata pro ostatní obory a která také formuluje, jaký smysl ostatní obory mají. Nestačí dobrat se významu ani účelu – jedině smysl rozliší dobro od zla.

Zkoumáním hlavních odvětví filosofie můžeme objevit počátky softwarového inženýrství: nauka o bytí je pevným základem konceptuálního modelování, nauka o poznání je cestou k analýze požadavků, filosofické úvahy o čase nám pomohou správně porozumět synchronizaci procesů a reálnému času (a také pochopit rozdíl mezi těmito pojmy); etika pak osvětluje zásady profesionálního jednání.

Nebudou prezentována hotová řešení, nýbrž po stručném přehledu jednotlivých problémů je očekávána beseda na předložená témata.

 

Anotace přednášejícího:
Ivan Ryant je softwarový inženýr a učitel informatiky a softwarového inženýrství. Zajímá se o možnosti, jak programovat bez chyb, a také o úlohu informatiky ve všeobecném vzdělání. Je členem ACM a IEEE Computer Society. Programování a softwarovému inženýrství se věnuje od roku 1974.Poslední změna: 28.1.2019, 16:14