Informatická interpretace úvodních vět knihy Genesis

Přednáška: Informatická interpretace úvodních vět knihy Genesis
Přednášející: Ing. Bc. Ivan Ryant, FIT ČVUT
Datum a čas: 26. dubna 2012, 18–20 hodin
Místo: FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:155 (Gočár)
Jazyk: čeština

 

Obsah přednášky:

Při konstrukci softwaru nejprve vytváříme pojmové modely, abychom dokázali popsat problémy a pak je řešit ve správných souvislostech. Už před několika lety se stalo módou konstruovat modely pro celé problémové oblasti (domény). Tyto oborové ontologie bývají zatížené celou řadou vědomých i nevědomých předpokladů a předpojatostí. Zejména ty nevědomé předpojatosti mohou být zdrojem skrytých chyb v modelu, a proto by bylo užitečné, kdybychom o svých předpojatostech začali přemýšlet.

Kdyby totiž oborové ontologie respektovaly obecnou ontologii světa, musely by rozbít svoje stereotypy, uvědomit si předsudky, kriticky je přehodnotit a vytvořit si vědomé myšlenkové rámce (paradigmata). Příběh o stvoření světa je všeobecně známým příkladem obecné ontologie světa. Je zajímavý tím, že postupně vytváří systém pojmů, kterým jsme schopni popsat svět včetně samotného stvoření. Je to stvoření všeho (tj. universa) z ničeho (tj. bez předpojatostí) pouhým slovem (tj. informací).

Cílem a hlavním obsahem přednášky pak bude rozbor tohoto příběhu a úvahy o podobnostech a rozdílech mezi biblickou konceptualizací světa a budováním konceptuálních modelů při tvorbě informačních systémů. Účastníci, kteří si přinesou vhodný nástroj na kreslení sémantických sítí nebo myšlenkových map, případně prostě tužku a papír, budou mít možnost zachytit pojmový systém knihy Genesis schematicky. Mezi gymnazisty to bývá dost oblíbené a úspěšné cvičení. Předpokládá se, že toto cvičení vyvolá řadu otázek a volně přejde v diskusi.

 

Stručný životopis přednášejícího:

Ivan Ryant je softwarový inženýr a učitel informatiky a softwarového inženýrství. Zajímá se o možnosti, jak programovat bez chyb, a také o úlohu informatiky ve všeobecném vzdělání. Je členem ACM a IEEE Computer Society. Programování a softwarovému inženýrství se věnuje od roku 1974.Poslední změna: 30.1.2019, 11:19