High Performance Computing projekty na FIT

Přednáška: High Performance Computing projekty na FIT
Přednášející: Daniel Langr, Tomáš Dytrych, Jiří Chudoba, Tomáš Oberhuber
Datum a čas: 4. březen 2013, 18–19:30 hodin
Místo: FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:107
Jazyk: Čeština

Přidejte se k nám a sdílejte pozvánku na logo_FB!

 

Obsah přednášky:

V rámci přednášky představíme několik zajímavých výzkumných problémů a odvozených praktických výpočetních úloh, kde nacházejí uplatnění vysoce výkonné počítače a paralelní algoritmy. Posluchače seznámíme s netradičními metodami modelování v jaderné fyzice, které vedou na obrovskou výpočetní i paměťovou složitost, vyžadující implementaci na masivně paralelních počítačích se statisíci procesory (T. Dytrych, LSU, D. Langr, FIT ČVUT). Dále bude popsána architektura a technologie rozsáhlých výpočetních gridů pro řešení výpočetně náročných úloh z  fyziky a astronomie (J. Chudoba, FZU AV, CERN). Závěr bude věnován numerickým výpočtům na GPU platformách (T. Oberhuber, FJFI ČVUT).

 

Stručný životopis přednášejících:

  • Daniel Langr je student kombinované formy doktorského programu Informatika na FIT ČVUT a zabývá se paralelními algoritmy pro peta-scale computing (peta = 1015).
  • Tomáš Dytrych získal Ph.D. na Louisianské státní univerzitě, kde pokračuje ve výzkumu modelování jáderné struktury hmoty.
  • Jiří Chudoba získal Ph.D. na MFF UK. Pracoval jako postdoc v CERN, nyní působí ve Fyzikálním ústavu AV ČR, kde také vede Výpočetní středisko. Zabývá se distribuovaným zpracováním dat z experimentů v CERN a z astročásticového projektu Observatoř Pierra Augera.
  • Tomáš Oberhuber získal Ph.D. na FJFI ČVUT, kde se nyní se věnuje modelování fyzikálních procesů na GPU.

 

Záznam z přednášky:

Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT a ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.Poslední změna: 16.4.2019, 15:25