Zákonitosti a principy evolvability softwarových architektur

Přednáška: Zákonitosti a principy evolvability softwarových architektur
Přednášející: Prof. dr. Herwig Mannaert, Prof. dr. Jan Verelst (Univerzita v Antwerpách)
Datum a čas: 18. listopadu 2013, 18–19:30 hodin
Místo: FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:107
Jazyk: Angličtina

Obsah přednášky:

Organizace čelí zvyšující se nestabilitě požadavků na software a informační systémy. Seminář se zaměřuje na potřebu jasných a dokázaných zákonů a principů modulární struktury softwarových architektur. Jedině tak budeme schopni dosáhnout potřebné flexibility software. Na semináři se dozvíte o 4 zákonech, které jsou založeny na teorii stabilitiy systémů a jsou zaměřeny na odstranění tzv. kombinatorických efektů.

Kombinatorický efekt nastává, když dopad změny systému roste s velikostí systému. Takovéto kombinatorické efekty jsou v dnešním software všudypřítomné a činí software zranitelný skrze Lehmanův zákon rostoucí složitosti. Tím rostou náklady na údržbu v čase spolu s rostoucí velikostí software. Na semináři se dále dozvíte o pěti elementech, které tvoří základ funkčnosti informačních systémů. Bude naznačeno, jak na základě těchto elementů lze budovat systémy bez kombinatorických efektů, systémy dosahující nové úrovně evolvability.

 

Stručný životopis přednášejících:

Herwig Mannaert získal Ph.D. v oboru elektroniky na KU Leuven v r. 1993. V současnosti působí jako profesor na Univerzitě v Antwerpách, kde se zaměřuje na softwarové architektury. Na univerzitě má funkci proděkana Fakulty aplikované ekonomiky a je zástupcem vedoucího Katedry managementu informačních systémů. Prof. Mannaert je též předsedou a spoluzakladatelem společnosti Cast4All NV, nositelem ocenění Executive Professor Americké společnosti pro matematiku a držitelem titulu IARIA Fellow.

Jan Verelst získal Ph.D. v oboru managementu informačních systémů na Univerzitě v Antwerpách v r. 1999. V současnosti působí jako profesor na této univerzitě, kde se zaměřuje na metodiky vývoje software. Prof. Verelst je vedoucím Katedry managementu informačních systémů a je nositelem ocenění Executive Professor Americké společnosti pro matematiku.

 

Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.Poslední změna: 31.1.2019, 13:28