IT systémy pro organizace založené na přístupu Enterprise Engineering

Přednáška: IT systémy pro organizace založené na přístupu Enterprise Engineering
Přednášející: Steven van Kervel (ForMetis Consultants)
Datum a čas: 17. února 2014, 18–19:30 hodin
Místo: FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:107
Jazyk: Angličtina

Přidejte se k nám a sdílejte pozvánku na logo_FB Facebooku!

 

Obsah přednášky:

Současné IT systémy pro velké podniky selhávají; 3 hlavní symptomy problémů jsou:

 1. Špatné sladění byznysu a IT (business-IT alignment)
 2. Nekontrolovatelný nárůst potřebných zdrojů
 3. Nemožnost postupného rozšiřování a změn IT systémů (evolvabilita)

Pozorování ukazuje, že současný stav inženýrství IT systémů pro velké podniky postrádá pevné vědecké základy a formální rigoróznost. Jedna hypotéza říká, že tyto nedostatky jsou hlavní příčinou symptomů.

Přístup enterprise engineering (lze zhruba přeložit jako „inženýrství podniků“) s využitím metody DEMO představuje přístup založený na vědeckých teoriích a formální rigoróznosti. Jedná se o nový a radikálně rozdílný způsob uvažování, který možná má potenciál vyřešit zmíněné symptomy.

Tato přednáška se skládá z:

 1. Přehledu přístupu Enterprise Engineering, což zahrnuje:
  • Pojem modelu, ontologie, podniku, inženýrských a empirických věd.
  • Modelování a inženýrství podniků s použitím metody DEMO.
  • Modelem řízené podnikové IT systémy založené na DEMO modelech a softwarovém DEMO stroji.
  • Simulace DEMO modelů, preskriptivní IT systémy, kontrola fungování podniku a workflow.
  • Validace DEMO modelů, hodnocení kvality enterprise modelu, inkrementální zlepšování.
  • Podnikový operační systém; koncepty, abstrakce, funkce.
  • Dolování procesů (process mining), deskriptivní IT systémy, operační kontrolní cyklus.
 2. Příklady, včetně ukázky prvního IT systému založeného na DEMO engine, který je plně v produkci.
 3. Specifické důležité aplikační domény: governance, risk and compliance (GRC).
 4. Témata dalšího výzkumu.
 5. Diskuse.

 

Stručný životopis přednášejícího:

Formetis BV je úspěšná holandská firma. Jsou to „inženýři podniků“ (enterprise engineers). Jejich zákazníci jsou velké a složité podniky, které čelí výzvám efektivity an efektnosti v oblasti produkce, externích regulací, implementace principů rozhodování (governance) a kontroly rizik z různých stran. Podnikové inženýrství (enterprise engineering) je zaměřeno na hledání řešení těchto výzev, návrh organizací takovým způsobem, aby řešily tyto výzvy a vývoj podnikových podpůrných informačních systémů. Formetis se zabývá základním výzkumem a aplikováním výsledků tohoto výzkumu pro užitek svých zákazníků. Tímto způsobem Formetis přispívá k překlenutí mezery mezi vědou a profesním světem.

 

Záznam:

Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.Poslední změna: 16.4.2019, 15:29