Výzkum umělé inteligence v Keen Software House

Přednáška: Výzkum umělé inteligence v Keen Software House
Přednášející: Marek Rosa, Ing. Dušan Fedorčák, Ph.D., Mgr. Martin Bálek (Keen Software House)
Datum a čas: 16. března 2015, 18–19:30 hodin
Místo: FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:111
Jazyk: angličtina

Přidejte se k nám a sdílejte pozvánku na logo_FB Facebooku! #ITvecer

 

Obsah přednášky:

Vývojáři z Keen Software House představí jejich výzkumný projekt univerzální umělé inteligence a jeho dlouhodobé cíle. Okomentují nástroje a metody, které používají. Kromě ukázky vlastního vývojového prostředí a průběžných výsledků zmíní řadu otevřených problémů a témat, na kterých pracují nebo je plánují zkoumat. Po úvodním shrnutí bude především prostor pro dotazy a širokou diskuzi.

Cílem tohoto výzkumného projektu je vytvořit univerzální umělou inteligeci: umělý mozek, který dokáže vnímat, učit se a adaptovat se na prostředí stejným způsobem jako lidé. Návrh systému je částečně inspirovaný neokortexem (zahrnuje senzorické vnímání, motorické příkazy, učení, hierarchickou prostorovou a časovou paměť a usuzování, autonomí rozhodování, volbu cílů, motivace atd.), ale vesměs implementovaný pomocí nebiologických postupů (rekurentní neuronové sítě, redukované holografické reprezentace, hierarchická sekvenční paměť, deep learning, samoorganizační mapy, rostoucí neuronový plyn, počítačové vidění, Hopfieldovy sítě, SVD, Kalmanův filtr, reservoir computing, spikovací neuronové sítě) simulovaných na platformě CUDA.

 

Stručný životopis přednášejících:

Marek Rosa založil v roce 2010 nezavislé herní studio Keen Software House. První velký úspěch prišel v roce 2013 s vydáním hry Space Engineers. Prodeje přesáhly milion kusů a tento komerční úspěch umožnil realizaci Markova snu: vývoj univerzální umělé inteligence. Projekt se rozvíjí od začátku roku 2014 a pracuje na něm dvanáctičlenný tým výzkumníků a programátorů.

Ing. Dušan Fedorčák, Ph.D., je výzkumníkem ve společnosti Keen Software House se specializací na vývoj obecné umělé inteligence. Během svého postgraduálního studia na Katedře informatiky VŠB-TU Ostrava, se zabýval umělými neuronovými sítěmi, konkrétně výzkumem kompetitivních sítí. Dále spolupracoval na několika výzkumných projektech zaměřených na modelování dopravy nebo detekci a modelování přírodních katastrof. Mimo jiné se zajímá o počítačovou grafiku, vizualizaci dat, kognitivní neurovědu a software design.

Mgr. Martin Bálek je výzkumníkem ve společnosti Keen Software House se specializací na vývoj obecné umělé inteligence. Vystudoval matematiku na MFF UK v Praze. Poté pracoval v Institutu teoretické informatiky MFF UK, kde studoval kombinatoriku, teorii grafů a matematickou estetiku. Spolupracoval také na tvorbě matematických teorií pro modelování biologických buněk a mentálních procesů.

 

Záznam přednášky:

  • avc.fit.cvut.cz (po přihlášení ČVUT údaji) – přednáška není veřejně publikována

 

Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.Poslední změna: 16.4.2019, 15:34