Astroinformatika – cesta k pochopení Vesmíru z astronomicky velkých dat

Přednáška: Astroinformatika – cesta k pochopení Vesmíru z astronomicky velkých dat
Přednášející: RNDr. Petr Škoda, CSc.
Datum a čas: 7. listopadu 2016, 18–19:30 hodin
Místo: FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:107
Jazyk: čeština
Záznam: avc.fit.cvut.cz (po přihlášení ČVUT údaji)
YouTube kanál FIT

Přidejte se k nám a sdílejte pozvánku na logo_FB Facebookulogo_tw Twitteru! #ITvecer

 

Obsah přednášky:

Astronomie vždy byla v rozvinutých civilizacích jedním z hlavním hybatelů jejich technologického rozvoje díky své potřebě formulovat a hlavně řešit problémy na samé hranici soudobé proveditelnosti. To platí i v současnosti nejen v oblasti extra přesné mechaniky, netradiční optiky a extrémních supercitlivých detektorů, ale i v IT oblasti. V přednášce ukážeme, že Big Data v astronomii jsou nejen nesrovnatelně větší, ale také mnohem komplexnější než běžné komerční databáze, a že astronomové dnes řeší nepředstavitelně komplikované informatické problémy na které neexistuje standardní řešení.

Jedním z výsledků tohoto úsilí je astronomická Virtuální observatoř (VO), celosvětová distribuovaná databáze astronomických dat, pracující s jednotným datovým formátem, kontrolovaným slovníkem ontologií, unifikovaným dotazovacím jazykem a řadou přenosových protokolů, integrující decentralizované datové archivy s centry pro jejich vzdálené zpracování a analýzu založených na SOA. VO infrastruktura umožňuje automatickou agregaci a snadnou visualizaci výsledků dotazů paralelně běžících na desítkach nezávislých databází většiny astronomických projektů na světě, neřeší však problém interpretace získaných dat.

To je doménou Astroinformatiky, nové disciplíny nedávno vzniklé z potřeby extrakce nových informací o Vesmíru ukrytých v záplavě dat, založené na moderní statistice, strojovém učení a multi-dimenzionální vizualizaci spolu s mnoha dalšími obory moderní informatiky. V přednášce si představíme některé problémy astroinformatiky i jejich synergické propojení s dalšími vědními obory, jako jsou vědy o Zemi či medicína, abychom se nakonec filozoficky zamysleli nad změnou koncepce soudobé vědy označované jako Čtvrté paradigma čili Data-Driven Science a rolí IT v tomto novém světě.

 

O přednášejícím:

Absolvoval s červeným diplomem MFF UK obor Astronomie a Astrofyzika v roce 1987. Od roku 1990 pracuje na Astronomickém Ústavu AV ČR. V roce 1996 udělen titul CSc., ekvivalent dnešního Ph.D. Jako vědecký pracovník ze zabývá hvězdnou spektroskopií, zejména na 2m Perkově dalekohledu na Ondřejově, kde se podílel na vylepšeních řídícího SW jeho subsystémů, či zajišťoval objednávky a instalaci nových CCD detektorů. Navštívil mnoho světových observatoří, kde byl často přítomen i pozorování.

Je reprezentantem ČR a členem řídícího výboru mezinárodní COST akce BIG SKY EARTH, která hledá synergie mezi analýzou velkých dat v astronomii a vědách o Zemi. Pro IT se nadchl v dobách programovatelných kalkulátorů TI58 a BASIC mikropočítačů Sinclair. Byvalý síťař a administrátor prvních Unixových strojů Sun SPARC v ČR. E-mail používá od r. 1990 a Internet od jeho zavedení v ČSFR r. 1992. Od r. 1994 sleduje pravidelně trendy IT v astronomii v rámci celosvětových konferencí ADASS.

Jeho první vyzkoušené Linuxové jádro bylo 0.99 v systému SLS. Od roku 2005 je nadšený propagátor Virtuální observatoře a později i spoluautor některých jejích standardů. Od r. 2009 se zabývá strojovým učením a astroinformatikou, vedl řadu informaticky zaměřených prací na informatických fakultách na VUT Brno, TU VŠB Ostrava a zejména FIT ČVUT Praha (vedle astronomických prací na MU Brno).

 

Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.Poslední změna: 12.4.2019, 10:18