FS2 – Functional Streams for Scala

Přednáška: FS2 – Functional Streams for Scala
Přednášející: Milan Raulím
Datum a čas: 12. prosince 2016, 18–19:30 hodin
Místo: FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:107
Jazyk: čeština
Záznam: avc.fit.cvut.cz (po přihlášení ČVUT údaji)
YouTube kanál FIT

Přidejte se k nám a sdílejte pozvánku na logo_FB Facebookulogo_tw Twitteru! #ITvecer

 

Obsah přednášky:

Poskytujete-li v dnešní době jakoukoliv on-line službu, musíte být schopni efektivně zpracovávat velké množství požadavků od uživatelů a zároveň co nejrychleji poskytnout požadovaný obsah. Knihovna FS2 umožňuje paralelně zpracovávat velké množství informací, kombinovat je s informacemi z externích zdrojů a vyprodukovat výsledná data.

Během přednášky si na praktických příkladech představíme knihovnu FS2 a její možnosti proudového a paralelního zpracováni dat, spojováni více zdrojů dat a jejich dynamické alokování.

 

O přednášejícím:

Milan Raulím pracuje ve společnosti Spinoco Czech Republic a.s., kde má na starosti vývoj komunikační Aplikace Spinoco v jazyce Scala. Pravidelně se účastní akcí pořádaných „Czech Scala Enthusiasts“, na kterých také přednáší a vede praktická cvičení.

 

Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.Poslední změna: 12.4.2019, 11:32