Katedra počítačových systémů

  • vedoucí: prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., pavel.tvrdik@fit.cvut.cz, tel. 2 2435 9850
  • sekretariát: Ivana Holíková, Ivana.Holikova@fit.cvut.cz, tel. 2 2435 9832

 

Výzkumné zaměření

KPS je zaměřena na výzkum architektur počítačů a počítačových distribuovaných systémů (teorie distribuovaných výpočtů a algoritmů, vývoj prostředků pro programování distribuovaných aplikací), paralelních a vysoce výkonných počítačů a klastrů (plánování úloh, výpočty na nededikovaných klastrech stanic, distribuovaná správa prostředků pomocí tržních mechanismů), mobilních systémů (algoritmy a protokoly pro mobilní prostředí), počítačových sítí (moderní služby počítačových sítí, VoIP, QoS, modelování a správa složitých síťových struktur), architektur gridů. Druhou významnou oblastí výzkumu bude počítačové bezpečnost a kryptografie (algoritmy pro kryptografii, steganografie, návrh speciálního kryptografického hardwaru a akcelerátorů, speciální aritmetika pro kryptografii, např. reziduální, přesná). Třetí významnou výzkumnou oblastí bude výzkum webových a multimediálních technologií (sémantizace webu a výzkum metod vyhledávání na webu s využitím sémantiky vyhledávané informace, distribuované dobývání znalostí, výzkum inteligentních a heuristických postupů pro podporu vyhledávání informace ve webovém prostoru, XML technologie). Katedra se bude zabývat jak základním, tak i aplikovaným výzkumem.

Výzkumné skupiny

Výuka BSP Informatika

KPS zajišťuje výuku povinných předmětů Úvod do operačních systémů (BI-UOS), Operační systémy (BI-OSY), Počítačové sítě (BI-PSI) a Bezpečnost (BI-BEZ), oborových předmětů oboru Informační technologie: Architektura počítačových systémů (BI-APS), Skriptovací jazyky (BI-SKJ), Administrace OS Unix (BI-ADU), Administrace OS Windows (BI-ADW), Administrace sítí (BI-ADS), Administrace webového a DB serveru (BI-AWD) oborových předmětů oboru Web a multimédia: Multimediální a grafické aplikace (BI-MGA), Web a multimédia (BI-WMM), Tvorba webových aplikací (BI-TWA), Vyhledávání na webu a MM DB (BI-VWM), Tvorba uživatelských rozhraní (BI-TUR).

Lidé

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon Místnost
Ing. Jiří Bučekodborný asistentjiri.bucek@fit.cvut.cz+420-22435-9852A-1135
Ing. Simona Buchoveckáodborný asistentbuchosim@fit.cvut.cz A-1149
RNDr. Igor Čermák, CSc.odborný asistentigor.cermak@fit.cvut.cz+420-22435-9854A-1127
RNDr. Dana Čermákováodborný asistentdana.cermakova@fit.cvut.cz+420-22435-9854A-1127
Ing. Viktor Černýodborný asistentviktor.cerny@fit.cvut.cz+420-22435-9855A-1133
Ing. Jiří Dostálodborný asistentjiri.dostal@fit.cvut.cz A-1137
Ing. Josef Gattermayerodborný asistentjosef.gattermayer@fit.cvut.cz+420-22435-9859A-1150
Ing. Petr Havíčekdoktorandhavicpet@fit.cvut.cz  
Ing. Michal Hažlinskýdoktorandmichal.hazlinsky@fit.cvut.cz  
Bc. Petr Hodačexterní spolupracovníkpetr.hodac@fit.cvut.cz+420-22435-9839A-1329
Ing. Radovan Igliarexterní spolupracovníkradovan.igliar@fit.cvut.cz  
doc. Ing. Jan Janeček, CSc.docentjan.janecek@fit.cvut.cz+420-22435-9866A-1136
Ing. Martin Jelínekdoktorandjelinm23@fit.cvut.cz  
Karel Jílekexterní spolupracovníkjilekka2@fit.cvut.cz  
Mgr. Martin Jurečekodborný asistentjurecmar@fit.cvut.cz+420-22435-9858A-1137
Ing. Jiří Kašparodborný asistentjiri.kaspar@fit.cvut.cz+420-22435-9853A-1131
Ing. Filip Kodýtekdoktorandkodytfil@fit.cvut.cz A-1149
Ing. Josef Kokešodborný asistentjosef.kokes@fit.cvut.cz+420-22435-9858A-1137
JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.externí spolupracovníkkolouja1@fit.cvut.cz  
Mgr. Ivan Kotenkovdoktorandkoteniv1@fit.cvut.cz  
Ing. Daniel Langr, Ph.D.odborný asistentdaniel.langr@fit.cvut.cz+420-22435-9859A-1150
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.profesorrobert.lorencz@fit.cvut.cz+420-22435-9812A-1122
Ing. Alexandru Moucha, Ph.D.odborný asistentalex.moucha@fit.cvut.cz+420-22435-9855A-1133
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.odborný asistentmuzikar@fit.cvut.cz+420-22435-9857A-1131
Ing. Jiří Nádvorníkdoktorandnadvoji1@fit.cvut.cz A-1149
Ing. Zdeněk Novýexterní spolupracovníknovyzde3@fit.cvut.cz  
Ing. Et Ing. Jiří Pětníkdoktorandjiri.petnik@fit.cvut.cz  
Ing. Miroslav Prágl, MBAodborný asistentmiroslav.pragl@fit.cvut.cz+420-22435-9857A-1131
Ing. Karel Quastdoktorandkarel.quast@fit.cvut.cz A-956
Mgr. Jakub Růžičkaodborný asistentjakub.ruzicka@fit.cvut.cz A-1149
Ing. Jiří Smítkaodborný asistentjiri.smitka@fit.cvut.cz+420-22435-9855A-1133
RNDr. Ing. Vladimír Smotlacha, Ph.D.odborný asistentvladimir.smotlacha@fit.cvut.cz+420-22435-9855A-1133
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.docentxsimecek@fit.cvut.cz+420-22435-9851A-1129
Ing. Michal Šoch, Ph.D.odborný asistentmichal.soch@fit.cvut.cz+420-22435-9851A-1129
Ing. Michal Štepanovský, Ph.D.odborný asistentmichal.stepanovsky@fit.cvut.cz+420-22435-9719A-1144
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.odborný asistentjan.trdlicka@fit.cvut.cz+420-22435-9851A-1129
Ing. Yelena Trofimovadoktorandyelena.trofimova@fit.cvut.cz A-1149
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.profesorpavel.tvrdik@fit.cvut.cz+420-22435-9850A-1124
Ing. Milan Václavíkodborný asistentvaclam1@fit.cvut.cz+420-22435-9880A-1333


Poslední změna: 24.9.2018, 14:40