GPU laboratoř

GPU laboratoř zaštiťuje fakultní GPU klastr. Laboratoř je provozována ve spolupráci se společností NVIDIA a má status „GPU Education Center“. Studenti především v magisterského oboru Počítačové systémy a sítě zde získají zázemí, ve kterém si mohou vyzkoušet, jak programovat grafické karty i pro negrafické účely. Laboratoř vede doc. Ivan Šimeček.

O laboratoři

GPU laboratoř provozuje fakulta ve spolupráci se společností NVIDIA, což je téměř výhradní výrobce grafických karet pro GPGPU (obecné výpočty na grafických kartách). V roce 2016 se fakultě podařilo obhájit status „GPU Education Center“ (dříve nazýváno „CUDA Teaching Center“). CUDA je proprietární technologie firmy NVIDIA pro GPGPU pro využití ohromného výpočetního potenciálu moderních grafických karet.

Laboratoř dlouhodobě spolupracuje s Katedrou počítačové grafiky a interakce FEL ČVUT. Primárním cílem laboratoře je podpořit rozvoj mladých odborníků v oblasti využití pro HPC (náročných masivně paralelních výpočtů).

Výzkumná činnost

Hlavní témata výzkumné činnosti GPU laboratoře jsou následující:

  • Operace lineární algebry na klastru grafických karet
  • Metodologie a algoritmy pro systematické vyhodnocování formátů řídkých matic
  • Nové metody řešení indexace dat z práškové difrakce vhodné pro moderní architektury

Vybrané vědecké publikace:

  • Chlumský V.; Sloup J.; Šimeček I. Improved Corners with Multi-Channel Signed Distance Fields. Computer Graphics Forum. 2018, 37(1), 273-287. ISSN 0167-7055.
  • Šimeček I.; Sloup J. Obecné výpočty na grafických procesorech. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. ISBN 978-80-01-06094-0.
  • Šimeček I.; Mařík O.; Jelínek M. Utilization of GPU Acceleration in Le Bail Fitting Method. Romanian Journal of Information Science and Technology (ROMJIST).
  • Khun J.; Šimeček I.; Lórencz R. GPU solver for systems of linear equations with infinite precision. In: 17th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2016. pp. 121-124. ISBN 978-1-5090-0461-4.

Pedagogická činnost

Laboratoř nabízí studentům zázemí, ve kterém si mohou vyzkoušet, jak programovat grafické karty i pro negrafické účely. Laboratoř je využívána především studenty magisterského oboru Počítačové systémy a sítě, ale poskytuje podporu i pro ostatní obory napříč celou fakultou. Na FIT už vznikly desítky závěrečných prací týkajících se CUDA technologie.

Hlavními tématy předmětů podprovaných laboratoří je programování grafické karty (nebo klastrů z nich) i pro negrafické účely:

Kontakt

GPU laboratoř provozuje Katedra počítačových systémů. Výpočty se provádějí na fakultním GPU klastru. Vedoucím laboratoře je doc. Ivan Šimeček.

Nobody – profile

doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.

Vedoucí GPU laboratoře

Docent na Katedře počítačových systémůPoslední změna: 23.1.2019, 11:58