Laboratoř otevřených dat

Laboratoř otevřených dat (OpenDataLab) provozuje fakulta ve spolupráci se společností Profinit EU (Zlatý partner FIT). Hlavním cílem laboratoře je nabídnout nápady, pomoc a případně i zadání semestrálních a závěrečných prací studentům v oblasti otevřených a propojených dat. V laboratoři vznikají nové aplikace, analýzy a závěry usnadňující každodenní život. Laboratoř za FIT vede Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.

O laboratoři

OpenDataLab - logo
Logo Laboratoře otevřených dat

OpenDataLab je otevřená laboratoř založená ve spolupráci se společností Profinit EU. Je určena hlavně pro studenty, po domluvě ale mohou přijít i další zájemci o otevřená data. Hlavním cílem je nabídnout nápady, pomoc a případně i zadání semestrálních a závěrečných prací studentům.

Laboratoř se zabývá především zpracováním dostupných dat, kterých je velké množství, ale jejich využití pokulhává. V laboratoři budou vznikat nad těmito daty nové aplikace, analýzy a závěry usnadňující každodenní život. Zpracování těchto dat je tedy příležitost, jak ušetřit nebo zefektivnit stávající procesy a zlepšit život obyvatel.

Výzkumná činnost

Laboratoř se zapojuje do výzkumu v oblasti otevřených a propojených dat. Zaměřuje se také na oblast efektivní explorace prostoru propojených dat či správy dat v heterogenních a dynamických prostředích. To pomáhá lépe řešit praktické úkoly nejen v těchto oblastech. Zároveň se tím vytváří poptávka po otevírání a propojování dalších zajímavých datových zdrojů veřejné správy, které mohou být následně všem dostupné v Národním katalogu otevřených dat.

Zajímavým směrem je také výzkum využití znalostních grafů a bází nejen pro obohacení otevřených dat, ale i opačným směrem. Rostoucí množství otevřených dat z různých oblastí může značně obohatit i samotné znalostní báze, které jsou využívány v mnoha dalších aplikacích.

V laboratoři jsou řešeny také úlohy na zpracování textu. Například v registru smluv je k dispozici velké množství strojově čitelných dokumentů. Je tak možné řešit kategorizaci dokumentů, hledat adresy, kontaktní údaje a společné části v dokumentech v rozsahu srovnatelném s komerčními aplikacemi.

Pedagogická činnost

Studenti si v laboratoři mohou vyzkoušet práci s otevřenými zdroji dat. Naskýtá se jim jedinečná příležitost zkoumat data o dopravní obslužnosti, hospodaření státu, životním prostředí a mnoha dalších oblastech, a to formou semestrálních a závěrečných prací.

Zapojit se mohou nejen studenti Webového a softwarového inženýrství, např. v rámci předmětů Dolování dat z webu (MI-DDW) či Semantický web (MI-SWE), ale i ostatní. Právě řešené projekty je možné si prohlédnout v GitHub repozitářích.

Kontakt

Profinit - logo
Logo společnosti Profinit EU

Laboratoř otevřených dat provozuje Fakulta informačních technologií ČVUT ve spolupráci se společností Profinit EU (Zlatý partner FIT). OpenDataLab spadá pod Katedru softwarového inženýrství a za FIT ji vede Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D. Další informace jsou dostupné také na oficiálním webu laboratoře nebo na jejich twitterovém účtu.

Nobody – profile

Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.

Vedoucí Laboratoře otevřených dat

Odborný asistent na Katedře softwarového inženýrství

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D., jaroslav.kuchar@fit.cvut.czVedoucí Laboratoře otevřených dat


Poslední změna: 12.2.2019, 14:12