Logic Colloquium 2019

Logic Colloquium 2019

Fakulta informačních technologií pořádá 11.–16. srpna společně s Matematickým ústavem AV ČR, Filozofickou fakultou a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy Logické kolokvium 2019. Toto fórum pro prezentaci a diskuzi nového vývoje v oblasti logiky je evropským letním setkáním Asociace pro symbolickou logiku. Konference začíná 11. srpna veřejnou přednáškou Hannese Leitgeba, která je rovněž určena pro širokou veřejnost.

Téma

Logika je starodávný vědní obor, který prošel výrazným moderním vývojem, a to zavedením formálních metod, podníceným převážně základními problémy matematiky. Nedávný výzkum v jiných oblastech, jako jsou informatika, lingvistika a kognitivní věda, byl rovněž logikou inspirován. Logické kolokvium se snaží všechny tyto rostoucí zájmy odrážet.

Konference poskytuje fórum pro prezentaci a diskuzi nového vývoje v oblasti logiky, včetně matematické logiky, informatiky a filosofické logiky.

Program

V rámci Logického kolokvia 2019 se koná třináct plenárních přednášek, šest zvaných zasedání a sedm příspěvkových přednáškových sekcí. Konference začíná v neděli 11. srpna odpoledne veřejnou přednáškou Hannese Leitgeba, která je společná s konferencí CLMPST a je určena široké veřejnosti.

O akci

Logické kolokvium je evropské letní setkání Asociace pro symbolickou logiku (Association for Symbolic Logic). Je to fórum pro prezentaci a diskuzi nového vývoje v oblasti logiky. Pro účast na konferenci je nutné zaplatit poplatek za konferenci a zaregistrovat se. Všechny potřebné informace jsou dostupné na webových stránkách konference.

Kolokvium navazuje na Kongres logiky, metodologie a filosofie vědy a techniky (CLMPST), který se koná na stejném místě 5.–10. srpna 2019.

Typ akce
Konference
Organizátoři
Matematický ústav Akademie věd ČR
Filozofická fakultaMatematicko-fyzikální fakulta
Univerzity Karlovy
Fakulta informačních technologií
Českého vysokého učení technického v Praze
Termín
11.–16. srpna 2019
Místo
Nová budova ČVUT
Thákurova 9, Praha 6
Jazyk
Angličtina
Web akce
Logic Colloquium 2019
LC 2019 - banner

Kontakt

Logické kolokvium 2019 pořádá společně Matematický ústav AV ČR, Filozofická fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze. Konference se koná v Nové budově ČVUT – Thákurova 9, Praha 6. Jedním z členů organizačního týmu je také Mgr. Jan Starý, Ph.D.

Icon - profile

Mgr. Jan Starý, Ph.D.

Člen organizačního výboru LC 2019

Odborný asistent na Katedře aplikované matematiky

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Mgr. Jan Starý, Ph.D., jan.stary@fit.cvut.czČlen organizačního výboru LC 2019


Poslední změna: 9.8.2019, 11:03