Buď FIT – podzim 2013

 

 

STAŽENÍ DOKUMENTU: zde

 

Vážený čtenáři,
 
leží (nebo spíš svítí na monitoru) před tebou již třetí číslo fakultního časopisu Buď FIT, které vyšlo pod delší odmlce. Ta byla mimo jiných důvodů způsobená tím, že jeho bývalá šéfredaktorka a zakladatelka A. Chrastinová odešla na mateřskou dovolenou. Dnes je to již paní Svítková a tímto ji za celé PR oddělení a redakci Buď FIT gratuluji.
 
Časopis prošel několika drobnými změnami, z nichž nejvíce patrné na první pohled je nové grafické pojetí, které přešlo k jednoduššímu, doufáme také přehlednějšímu, stylu. Pro lepší orientaci byly také barevně odlišeny jednotlivé rubriky. Každopádně grafika je jak známo velmi subjektivní, takže změnu budete muset posoudit sami. Další významnou novinkou je, že každé číslo je tematicky zaměřené (rubrika Téma). V září se intuitivně nabízelo soustředit se na začátek nového semestru, v dalším čísle se můžete těšit na informace o naší fakultě.
 
Co se obsahu týče, podstatnou část každého čísla tvoří aktuální dění na naší fakultě a univerzitě. Z nejzajímavějších článků se jedná o volbu děkana fakulty a rekonstrukci „budovy A“, z aktualit ČVUT jistě stojí za zmínku nový univerzitní web. Jak jsem již zmínila, tématem tohoto čísla je začátek semestru, kde se nejen nováčci dozví zajímavé informace. Další rubriky zahrnují významnou osobnost (v tomto čísle je to Vojtěch Mikšů, výherce FIŤáka roku 2012/2013 v kat. NEJlepší student), pozvánky na akce a reportáže z akcí již uplynulých. 
 
Závěrem přeji příjemné a ničím nerušené čtení třetího čísla fakultního časopisu a do nového semestru bych chtěla každému popřát: „Buď FIT!“
 
Eliška Hrubá, šéfredaktorka časopisu Buď FIT
 


Poslední změna: 12.4.2016, 12:42