Magisterský obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Informační systémy a management

Obor Webové a softwarové inženýrství se zaměřením Informační systémy a management cílí na ekonomicko-manažerské aspekty ICT. Je zde kladen důraz na integraci ICT řešenı́ a obchodnı́ch nebo výrobnı́ch procesů ve firmách. Absolventi tohoto zaměření budou v první řadě odborně způsobilí k efektivnı́ podpoře procesů a naplněnı́ informačnı́ch potřeb firmy. Zaměření je garantováno Katedrou softwarového inženýrství.

Toto zaměření přímo navazuje na stávající bakalářský studijní program Informatika, především na bakalářský obor Informační systémy a management. Zaměření je vhodné i pro absolventy podobných bakalářských informatických studijních programů. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, specializaci/obor si volí až během studia.

Získané dovednosti a znalosti

Cílem tohoto zaměření je seznámit studenty s problematikou podnikových a webových systémů. Student získá přehled v oblasti managementu ICT a v oblasti informačních systémů, a to především v těchto okruzích:

  • Tvorba informační strategie
  • Informační management
  • Modelování firemních procesů
  • Integrace ICT řešení
  • Integrace výrobních a obchodních procesů ve firmách
  • Finanční a personální řízení podnikové informatiky (CIO – Chief Information Officer)

Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi se prosadí ve firmách na manažerských pozicích jako vedoucí projektů, analytici IS/IT, architekti nebo konzultanti. Absolventi budou schopni zastávat post produktového manažera, manažera IT v podniku (CIO) nebo projektového manažera ICT/SW projektů. V neposlední řadě se uplatní jako manažeři informační bezpečnosti nebo vedoucí IT oddělení.

Předměty zaměření

Studenti získají odborné znalosti z oblasti informačních systémů a managementu informačních procesů. Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize. Povinné předměty zaměření jsou:

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra softwarového inženýrství. Garantem tohoto zaměření je Ing. David Buchtela, Ph.D. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

David Buchtela - profile

Ing. David Buchtela, Ph.D.

Garant zaměření Informační systémy a management magisterského oboru WSI

Odborný asistent na Katedře softwarového inženýrství

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Michal Valenta, Ph.D., michal.valenta@fit.cvut.czVedoucí Katedry softwarového inženýrství


Poslední změna: 11.9.2018, 13:34