Magisterský obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Softwarové inženýrství

Obor Webové a softwarové inženýrství se zaměřením Softwarové inženýrství cílí především na návrh, tvorbu a údržbu rozsáhlých softwarových systémů. Absolventi tohoto zaměření proniknou do problematiky analýzy, modelování a programování těchto systémů. Zaměření je garantováno Katedrou softwarového inženýrství.

Toto zaměření přímo navazuje na stávající bakalářský studijní program Informatika, především na bakalářský obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Softwarové inženýrství. Zaměření je vhodné i pro absolventy podobných bakalářských informatických studijních programů. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, specializaci/obor si volí až během studia.

Získané dovednosti a znalosti

Cílem tohoto zaměření je seznámit studenty s problematikou softwarových systémů, a to od jejich analýzy až po konečnou údržbu. Student získá přehled v oblasti softwarového inženýrství především v těchto okruzích:

  • Konstrukce databázových systémů
  • Tvorba nástrojů pro vývoj softwarových systémů
  • Orientace v běhových prostředích pro programování
  • Návrh uživatelských rozhraní softwarových produktů

Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi získají potřebné teoretické ekonomické a manažerské dovednosti nutné pro vedení velkých softwarových projektů, příp. správu velkých softwarových systémů. Prosadí se ve firmách na pozicı́ch softwarových analytiků, šéfprogramátorů a softwarových architektů. Jsou připraveni zastávat pozice projektových manažerů softwarových projektů a vést týmy realizující ICT řešení. Dále se uplatní v provozu výpočetních systémů při jejich správě, údržbě a průběžné inovaci.

Předměty zaměření

Studenti získají hlubší teoretické znalosti týkající se tvorby a údržby rozsáhlých softwarových systémů, konstrukce databázových nebo informačních systémů. Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize. Povinné předměty zaměření jsou:

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra softwarového inženýrství. Garantem tohoto zaměření je Ing. Michal Valenta, Ph.D. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

Michal Valenta - profile

Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Garant zaměření Softwarové inženýrství magisterského oboru WSI

Vedoucí Katedry softwarového inženýrství

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Michal Valenta, Ph.D., michal.valenta@fit.cvut.czGarant zaměření Softwarové inženýrství magisterského oboru WSI


Poslední změna: 11.7.2018, 16:00