Narozeniny FIT

Narozeniny FIT jsou oslavou vzniku fakulty, která byla oficiálně založena 1. července 2009. V prvních několika letech fakulty se jednalo o neformální oslavu konanou každý rok. Nyní fakulta slaví již jen významná jubilea.

Současná oslava

Fakulta informačních technologií ČVUT si 1. července 2019 připomíná již deset let od svého založení. Na oslavu této události se 6. června uskutečnilo slavnostní setkání v Betlémské kapli. Při této významné události se vedení univerzity a fakulty rozhodlo ocenit dvacet vybraných kolegů za zásluhy o vznik a rozvoj FIT. Osmnácti osobnostem byla udělena děkanem fakulty Medaile FIT. Dále byla udělena emeritnímu děkanovi prof. Pavlu Tvrdíkovi Felberova medaile a Ing. Ivanu Halaškovi Medaile ČVUT II. stupně.

Minulé oslavy

První narozeniny slavila nejmladší fakulta ČVUT v roce 2010. Vznikla tak tradiční akce, kde se setkávali studenti, vyučující a přátelé školy. Program i místo konání se každý rok lišily. Součástí neformálních oslav bylo také vyhlášení ankety FIŤák roku.

100. Narozeniny FIT - prostor Ateliéru D
110. Narozeniny FIT v Ateliéru D
1000. Narozeniny FIT
Dne 16. 11. 2017 od 17:00 se v Kongresovém sálu Masarykovy koleje bude konat oslava osmých narozenin Fakulty informačních technologií ČVUT. Tradiční oslava fakultních narozenin bude letos navazovat na slavnostní akt inaugurace nového děkana doc. Marcela Jiřiny.
111. Narozeniny FIT
Přijďte 10. 11. 2016 od 16:30 oslavit sedmé narozeniny naší fakulty do Cafe Prostoru_ v NTK. V 19:00 pan děkan slavnostně zahájí oslavu a poté vyhlásí FIŤáky roku 2015/2016.
110. Narozeniny FIT
Oslava šestých narozenin se uskuteční 16. 11. 2015 od 16:30 v Ateliéru D na Fakultě stavební ČVUT. V 19:00 pan děkan slavnostně zahájí oslavu a poté vyhlásí FIŤáky roku 2014/2015. Afterparty proběhne v Clubu 001 Strahov.
Narozeniny FIT konané v období 2010–2013
101. Narozeniny FIT
100. Narozeniny FIT
11. Narozeniny FIT
10. (druhé) Narozeniny FIT
1. Narozeniny FIT

Kontakt

Akci Narozeniny FIT organizuje PR oddělení. V případě jakýchkoliv dotazů, nápadů nebo připomínek kontaktujte oddělení na e-mail pr@fit.cvut.cz.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Bc. Veronika Dvořáková, veronika.dvorakova@fit.cvut.czPR manažerka


Poslední změna: 1.7.2019, 13:00