10. Narozeniny FIT

10. Narozeniny FIT

Fakulta informačních technologií ČVUT si 1. července 2019 připomíná již deset let od svého založení. Na oslavu této události se 6. června uskutečnilo slavnostní setkání v Betlémské kapli. Při této významné události se vedení univerzity a fakulty rozhodlo ocenit dvacet vybraných kolegů za zásluhy o vznik a rozvoj FIT. Osmnácti osobnostem byla udělena děkanem fakulty Medaile FIT. Dále byla udělena emeritnímu děkanovi prof. Pavlu Tvrdíkovi Felberova medaile a Ing. Ivanu Halaškovi Medaile ČVUT II. stupně.

Program

Na setkání přednesl svůj projev prorektor prof. Zbyněk Škvor a také současný a emeritní děkan fakulty. U příležitosti těchto oslav se vedení ČVUT a FIT rozhodlo ocenit medailemi vybrané kolegy za zásluhy o vznik a rozvoj fakulty. Poté zaznělo hudební vystoupení a nakonec byl připraven slavnostní oběd formou rautu.

Prorektor prof. Zbyněk Škvor, zastupující rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka, udělil prof. Pavlu Tvrdíkovi zlatou Felberovu medaili za pedagogickou a vědeckou činnost trvalých hodnot. Dále předal Medaili ČVUT II. stupně Ing. Ivanu Halaškovi za významné zásluhy o rozvoj ČVUT.

Děkan fakulty doc. Marcel Jiřina poté předal medaile za mimořádné zásluhy o vznik a rozvoj fakulty. Mezi 18 oceněnými osobnostmi byli jak akademici a vedoucí kateder, tak i administrativní pracovníci a zástupci studijního oddělení.

Na závěr slavnosti bylo zařazeno hudební vystoupení smíšeného sboru Gaudium Pragense, který v tomto roce slaví 30 let své existence.

Oceněné osobnosti
Osobnosti oceněné medailemi

O akci

Desáté narozeniny FIT navazují na každoroční neformální akce určené pro společné setkání studentů, zaměstnanců a přátel fakulty. Letos byla ale oslava pojata formálně a konala se v Betlémské kapli.

Typ akce
Setkání akademické obce
Organizátor
PR oddělení ČVUT FIT
Termín
6. června 2019, 10:00–12:00
Místo
Betlémská kaple
Betlémské náměstí 4, Praha 1
Tisková zpráva
Desáté výročí svého založení slaví Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze
Fotogalerie
Album v Mediatéce ČVUT

Kontakt

Desáté narozeniny FIT organizovalo PR oddělení a sekretariát děkana. Slavnost se konala v Betlémské kapli – Betlémské náměstí 4, Praha 1.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Bc. Veronika Dvořáková, veronika.dvorakova@fit.cvut.czPR manažerka


Poslední změna: 22.8.2019, 10:19