Magisterská specializace Počítačová bezpečnost

Specializace Počítačová bezpečnost je tematicky zaměřena na zkoumání a vývoj bezpečných a komunikačních informačních systémů. Zabývá se na teoretické i aplikační úrovni problematikou vývoje a správy jak bezpečného hardwaru, tak softwaru. Studenti získají přehled o kryptologických principech, o způsobu detekce útoků v počítačových sítích, o bezpečné správě informačních systémů a také o návrhu bezpečného softwaru i hardwaru. Specializace má vyvážený poměr teoretických a aplikačních témat, a to s ohledem na dostatečné a správné pochopení bezpečnostních principů moderních ICT systémů.

Tato specializace přímo navazuje na stávající bakalářský studijní program Informatika, především na bakalářský obor Bezpečnost a informační technologie. Specializace je vhodná i pro absolventy podobných bakalářských informatických studijních programů. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, specializaci si volí až během studia.

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi získají teoretické znalosti kryptologie a matematických principů počítačové bezpečnosti a praktické dovednosti v oblasti návrhu a realizace bezpečného HW a SW, např. na úrovni systémové a síťové bezpečnosti, aplikované kryptografie a kryptoanalýzy a reverzního inženýrství počítačového softwaru. V oblasti hardwarové bezpečnosti budou absolventi schopni bezpečně používat a začleňovat HW komponenty do informačních systémů a dokážou tyto komponenty rovněž testovat na odolnost vůči útokům.

Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi se prosadí ve firmách zabývajících se návrhem, realizacı́ a poskytováním bezpečnostních ICT řešenı́ a tvorbou bezpečného softwaru i hardwaru. Absolventi budou moci rovněž zajišťovat bezpečný provoz sítí́, serverů a datových center. Mohou pracovat také jako bezpečnostní́ analytici, vývojáři bezpečnostních řešenı́, administrátoři a konzultanti na všech úrovních pozic bezpečnosti ICT.

Předměty specializace

Specializace má vyvážený poměr aplikačních a teoretických témat, a to s ohledem na dostatečné a správné pochopenı́ bezpečnostních principů moderních ICT systémů. Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize. Povinné předměty specializace jsou:

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra informační bezpečnosti. Garantem této specializace je prof. Róbert Lórencz. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

Róbert Lórencz - profile

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

Garant magisterské specializace Počítačová bezpečnost

Vedoucí Katedry informační bezpečnosti

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., robert.lorencz@fit.cvut.czGarant magisterské specializace Počítačová bezpečnost


Poslední změna: 17.12.2019, 11:29