Pokročilé algoritmy pro doporučování

Pokročilé algoritmy pro doporučování
Seznamte se s algoritmy použitými v soutěži Netflix prize. Vylepšete doporučování například pomocí šablon pro metaučení, vyvinutých v rámci naší výzkumné skupiny. Vytvořte či přizpůsobte open source infrastrukturu pro použití těchto algoritmů v menších a středních internetových obchodech.

Advanced recommendation algorithms
Explore the winning Netflix prize solutions. Improve recommendation algorithms for example by the metalearning templates developed in our research group. Create or adjust an open source infrastructure allowing to use product recommendation by internet shops of small and medium size.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Dagmar Malá, <a href="mailto:Dagmar.Mala@fit.cvut.cz">Dagmar.Mala@fit.cvut.cz</a><br>Bronislava Vávrová, <a href="mailto:Bronislava.Vavrova@fit.cvut.cz">Bronislava.Vavrova@fit.cvut.cz</a>


Poslední změna: 15.11.2011, 16:21