Kůrková: Učení jádrových a radiálních sítí jako inverzní úloha

Školitel: RNDr. Věra Kůrková, DrSc.
Pracoviště: Ústav informatiky AV ČR, Oddělení teoretické informatiky
Osobní stránky: http://cs.cas.cz/~vera  Kontakt: vera@cs.cas.cz, tel: +420266053231
 

Učení jádrových a radiálních sítí jako inverzní úloha
Learning of kernel and radial networks as an inverse problem
 

Učení jádrových a radiálních sítí jako inverzní úloha
Učení na základě dat formálně popsané jako minimalizace chybových funkcionálů  bylo interpretováno jako inverzní úloha. Tato interpretace umožnila využití metod teorie inverzních problémů k charakterizaci minim chybových funkcionálů pomocí řešení soustav lineárních rovnic. Cílem práce je porovnat algoritmy  pro klasifikaci a regresi založené na teorii inverzních problémů s dalšími metodami učení na základě dat (jako jsou  gradientní a evoluční algoritmy) z hlediska modelové složitosti, robustnosti a schopnosti generalizace.

 

 Learning of kernel and radial networks as an inverse problem
Learning from data formally modelled as minimization of error functionals has been interpreted as an inverse problem. This interpretation enabled application of methods from theory of inverse problems to characterization of minima of error functionals using solutions of systems of linear equations. The goal of the thesis is a comparison of algorithms for classification and regression based on theory of oinverse problems with other methods of learning from data (such as gradient and evolutionary algorithms) with respect to their model complexity, robustness, and capability of generalization.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Dagmar Malá, <a href="mailto:Dagmar.Mala@fit.cvut.cz">Dagmar.Mala@fit.cvut.cz</a><br>Bronislava Vávrová, <a href="mailto:Bronislava.Vavrova@fit.cvut.cz">Bronislava.Vavrova@fit.cvut.cz</a>


Poslední změna: 15.11.2011, 16:36