Doc. Jiřina novým děkanem

Doc. Jiřina novým děkanem -
Datum konání: 
01.10.2017

Od 1. 10. bude zastávat pozici děkana fakulty doc. Marcel Jiřina. Doc. Jiřina byl zvolen Akademickým senátem FIT a následně do funkce jmenován rektorem ČVUT. Slavností inaugurace proběhne 16. 11. v 11:15 v Betlémské kapli.Poslední změna: 1.1.1970, 2:00