Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletý tematický program pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci programu je možné v programovém období 2014–2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů.

Loga MŠMT a OP VVV
Loga OP VVV a MŠMT

Cíle operačního programu

Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle. Dále podpořit produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Program se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání. Dalším cílem je také snížit rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce.

Financované projekty na FIT

Fakulta informačních technologií ČVUT získala podporu na dva projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Prvním je projekt na hardwarové vybavení Laboratoře pro zpracování obrazu.

Laboratoř zpracování obrazu
Projekt financovaný Evropskou unií s názvem „Laboratoř zpracování obrazu“ (LZO) má za cíl vybavit laboratoř moderním hardwarovým vybavením. Laboratoř zpracování obrazu je odborným pracovištěm Fakulty informačních technologií ČVUT poskytujícím technické zázemí pro výzkumné projekty a výuku v oblasti zachycování vizuálních informací.
Laboratoř inteligentních vestavných systémů
Projekt spolufinancovaný Evropskou unií s názvem „Laboratoř inteligentních vestavných systémů na FIT ČVUT v Praze“ má za cíl vytvořit a vybavit laboratoř Laboratoř inteligentních vestavných systémů. Laboratoř inteligentních vestavných systémů je odborným pracovištěm Fakulty informačních technologií ČVUT poskytující technické zázemí pro studenty vybavené podle nejmodernějších trendů.
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Bc. Denisa Košlerová Pekařová, denisa.koslerova@fit.cvut.czReferentka Oddělení pro rozvoj


Poslední změna: 19.12.2017, 15:34