Prague Embedded Systems Workshop

The Prague Embedded Systems Workshop je setkání odborníků a studentů z oblasti návrhu vestavných systémů, jejich testování a aplikace. Workshop pořádá Katedra číslicového návrhu naší fakulty. Cílem tohoto setkání, kde se prezentují a diskutují studentské pokroky ve výzkumu, je zlepšit spolupráci mezi univerzitami nejen v Evropě. Součástí workshopu je také soutěž bakalářských a diplomových prací z oblasti vestavných systémů.

Současný ročník

Ve dnech 27.–29. června pořádá Katedra číslicového návrhu studentskou konferenci Prague Embedded Systems Workshop (PESW) 2019. Akce je určena pro studenty nejen doktorského studia (součástí je i soutěž o nejlepší bakalářskou/diplomovou práci) a jejím hlavním cílem je navázání spolupráce mezi univerzitami nejen z České republiky a Evropské unie. Termín pro zasílání příspěvků je již 27. května. Workshop je pořádán již posedmé, koná se v Roztokách u Prahy a probíhá v angličtině. Součástí programu jsou i zajímavé zvané přednášky odborníků z výzkumu i praxe.

Minulé ročníky

The Prague Embedded Systems Workshop se koná každoročně od roku 2013.

Prague Embedded Systems Workshop 2018
Ve dnech 28.–30. června pořádala Katedra číslicového návrhu FIT studentskou konferenci Prague Embedded Systems Workshop (PESW) 2018. Akce byla určena pro studenty nejen doktorského studia a jejím hlavním cílem bylo navázání spolupráce mezi univerzitami nejen z České republiky a Evropské unie. Workshop byl pořádán již pošesté, konal se v Roztokách u Prahy a probíhal v angličtině.
Prague Embedded Systems Workshop v letech 2013–2017
Prague Embedded Systems Workshop 2017
Prague Embedded Systems Workshop 2016
Prague Embedded Systems Workshop 2015
Prague Embedded Systems Workshop 2014
Embedded Systems Workshop 2013

Kontakty

Workshop organizují členové Katedry číslicového návrhu Fakulty informačních technologií ČVUT. Setkání se koná v obci Roztoky u Prahy. Pro více informací můžete kontaktovat jednotlivé organizátory. Organizaci této konference zajišťuje společnost AMCA.

Hana Kubátová - profile

doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.

Organizátorka PESW

Vedoucí Katedry číslicového návrhu

Petr Fišer - profile

doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D.

Organizátor PESW

Docent na Katedře číslicového návrhu

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., hana.kubatova@fit.cvut.czOrganizátorka PESW


Poslední změna: 24.5.2019, 16:11